Rockit Online là mạng học trực tuyến tương tác đầu tiên tại Việt Nam được phát triển bởi công ty TNHH Giải Pháp Giáo Dục Sáng Tạo từ tháng 7/2013. Đến với Rockit, các học viên có cơ hội tiếp cận với các khóa học thiết yếu, chất lượng cao, chi phí phải chăngng

 • Chính sách sử dụng dịch vụ

   

  I) Quyền và nghĩa vụ của Ban quản lý website Rockit.vn

  1) Quyền của Ban quản lý Website Rockit.vn

  Website Rockit.vn sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc mà Website Rockit.vn nêu ra.

  Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho Website Rockit.vn không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Website Rockit.vn có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên.

  Website Rockit.vn có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên và sẽ thông báo cho thành viên trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế của Website Rockit.vn hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Website Rockit.vn.

  Website Rockit.vn sẽ xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu thành viên không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên Website Rockit.vn liên tục trong ba (03) tháng. Nếu muốn tiếp tục trở thành thành viên và được cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và thủ tục của Website Rockit.vn.

  Website Rockit.vn giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Website Rockit.vn theo các quy dịnh pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Website Rockit.vn. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

  Website Rockit.vn giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu và điều kiện khả năng của Website Rockit.vn và sẽ báo trước cho thành viên thời hạn là một (01) tháng.

  2) Nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban quản lý Website Rockit.vn

  Website Rockit.vn có trách nhiệm xây dựng, thực hiện “cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác đầy đủ” theo quy định tại Khoản 4 Điều 36 Nghị định 52/2013/NĐ-CP.

  Website Rockit.vn chịu trách nhiệm xây dựng Sàn giao dịch bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Website Rockit.vn trong điều kiện và phạm vi cho phép. Website Rockit.vn sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các thành viên tham gia và người sử dụng trên website Rockit.vn.

  Website Rockit.vn chịu trách nhiệm xây dựng, bổ sung hệ thống các kiến thức, thông tin về: nghiệp vụ ngoại thương, thương mại điện tử, hệ thống văn bản pháp luật thương mại trong nước và quốc tế, thị trường nước ngoài, cũng như các tin tức có liên quan đến hoạt động của website Rockit.vn.

  Website Rockit.vn sẽ tiến hành các hoạt động xúc tiến, quảng bá website Rockit.vn ra thị trường nước ngoài trong phạm vi và điều kiện cho phép, góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm bạn hàng và phát triển thị trường nước ngoài của các thành viên tham gia website Rockit.vn.

  Website Rockit.vn sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của website Rockit.vn và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xẩy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì Website Rockit.vn không phải chịu trách nhiệm liên đới.

  II) Quyền và trách nhiệm thành viên tham gia website Rockit.vn

  1) Quyền của Thành viên Website Rockit.vn

  Khi đăng ký trở thành thành viên của Rockit.vn và được Rockit.vn đồng ý, thành viên sẽ được đăng kí các khóa học tại Rockit.vn

  Đối với thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng trong việc quản lý lớp học và khóa học tại Rockit.vn và tham gia các khóa học của mình trên Website Rockit.vn.

  Thành viên sẽ được nhân viên của Website Rockit.vn hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc học và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên website Rockit.vn.

  Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho website Rockit.vn trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho Website Rockit.vn.

  2) Nghĩa vụ của Thành viên Website Rockit.vn

  Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

  Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Website Rockit.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

  Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho Website Rockit.vn và những thông tin đang tải lên Website Rockit.vn là chính xác.

  Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của website Rockit.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm rò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của website Rockit.vn hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

  Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do website Rockit.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của website Rockit.vn trong Quy định này.

  Thành viên không được hành động gây mất uy tín của website Rockit.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của website Rockit.vn.