Rockit Online là mạng học trực tuyến tương tác đầu tiên tại Việt Nam được phát triển bởi công ty TNHH Giải Pháp Giáo Dục Sáng Tạo từ tháng 7/2013. Đến với Rockit, các học viên có cơ hội tiếp cận với các khóa học thiết yếu, chất lượng cao, chi phí phải chăngng

 • Đồng hành cùng Rockit - Tuyên dương học sinh khá, giỏi, xuất sắc

  Học bổng "Đồng hành cùng Rockit" được sáng lập nhằm hỗ trợ và khuyến khích các học sinh đã có thành tích học tập xuất sắc, khá tốt ở bậc Trung học phổ thông, muốn theo học tại môi trường học tập chuyên nghiệp tại Rockit Online.

  Đối tượng: Học sinh khối K12 - Cấp 2, 3

  Nội dung:

  • Học bổng 30% học phí toàn năm học cho học sinh Xuất Sắc (điểm tổng kết năm học từ 9.0 
  trở lên), hoặc Học sinh đạt giải cấp Thành phố hoặc Quốc gia.


  • Học bổng 20% học phí toàn năm học cho học sinh Giỏi (điểm tổng kết năm học từ 8.0 - 8.9) hoặc Học sinh đạt giải cấp Quận.

  • Học bổng 10% học phí toàn năm học cho học sinh Tiên Tiến (điểm tổng kết năm học từ 6.5  - 7.9)

  Lưu ý:


  • Xếp loại học sinh căn cứ vào thành tích học tập chính thức của nhà trường cho năm học 2013-2014.

  • Thời gian áp dụng: theo thời điểm học viên đóng học phí (căn cứ trên chứng từ) đến hết 
  30/06/2015

  Link đăng kí nhận học bổng: www.rockit.vn