Rockit Online là mạng học trực tuyến tương tác đầu tiên tại Việt Nam được phát triển bởi công ty TNHH Giải Pháp Giáo Dục Sáng Tạo từ tháng 7/2013. Đến với Rockit, các học viên có cơ hội tiếp cận với các khóa học thiết yếu, chất lượng cao, chi phí phải chăngng

 • Hoá 12 - Luyện thi cấp tốc

  KHUNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC 12 -  LUYỆN THI CẤP TỐC

  Thời lượng: 10 buổi, 120 phút/1buổi

  Buổi

  Nội dung

  1.

  - Phương pháp giải bài tập về nguyên tử

  - Trọng tâm về bảng tuần hoàn

  - Các dạng bài tập về liên kết hóa học

  - Lưu ý khi giải bài tập phản ứng oxi hóa khử.

  2.

  - Phương pháp bảo toàn khối lượng, bảo toàn nguyên tố, tăng giảm khối lượng

     (Vô cơ + Hữu cơ)

  - Giải nhanh các bài tập về phương pháp bảo toàn khối lượng, bảo toàn nguyên tố, tăng giảm khối lượng trong đề thi đại học

  3.

  - Các lưu ý khi làm bài tập theo phương trình ion rút gọn

  - Bài tâp tính pH trong đề thi đại học

  - Định luậtbảo toàn electron và bài toán quy đổi

  4.

  - Ôn tập các dạng bài tập điện phân ứng  (Vô cơ + Hữu cơ)

  - Giải bài tập hiệu suất phản ứng  (Vô cơ + Hữu cơ)

  5.

  Phương pháp giải nhanh các bài tập kim loại lưỡng tính , hợp chất lưỡng tính , CO2 , SO2

  6.

  Chuyên đề hữu cơ 11: Hệ thống kiến thức và làm các dạng bài tập hóa hữu cơ trông chương trình hóa 11 (Buổi 1)

  7.

  Chuyên đề hữu cơ 11: Hệ thống kiến thức và làm các dạng bài tập hóa hữu cơ trông chương trình hóa 11 (Buổi 2)

  8.

  Chuyên đề hữu cơ 12: Hệ thống kiến thức và làm các dạng bài tập hóa hữu cơ trông chương trình hóa 12 (Buổi 1)

  9.

  Chuyên đề hữu cơ 12: Hệ thống kiến thức và làm các dạng bài tập hóa hữu cơ trông chương trình hóa 12 (Buổi 2)

  10.

  Chuyên đề hữu cơ 12: Hệ thống kiến thức và làm các dạng bài tập hóa hữu cơ trông chương trình hóa 12 (Buổi 3)