Rockit Online là mạng học trực tuyến tương tác đầu tiên tại Việt Nam được phát triển bởi công ty TNHH Giải Pháp Giáo Dục Sáng Tạo từ tháng 7/2013. Đến với Rockit, các học viên có cơ hội tiếp cận với các khóa học thiết yếu, chất lượng cao, chi phí phải chăngng

 • Hoá học 10 - CB

  NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY ONLINE HÓA 10

  Nội dung và mục tiêu chương trình:

  - Nội dung: Kiến thức hóa lớp 10 và kiến thức mở rộng.

  - Mục tiêu: Giúp học sinh nắm vững kiến thức Hóa 10, củng cố kiến thức Hóa cấp II. Có kĩ năng giải thành thạo các bài tập hóa.

   

  Thời lượng

  23 buổi, 1.5 tiếng/1 buổi/ tuần.

   

  CHƯƠNG TRÌNH HỌC

  HỌC KÌ I

  Buổi 1

  Ôn tập đầu năm

  CHƯƠNG I: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ

  Buổi 2

  Cấu tạo nguyên tử.

  Buổi 3

  Cấu tạo lớp vỏ nguyên tử.

  Buổi 4

  Bài tập tổng hợp chương 1

  CHƯƠNG II: BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN

  Buổi 5

  Bảng hệ thống tuần hoàn, Sự biến đổi tính chất trong bảng HTTH

  Buổi 6

  Bài tập tổng hợp chương 2

  Buổi 7

  Bài tập ôn tập chương 1,2  + kiểm tra

  CHƯƠNG III: LIÊN KẾT HÓA HỌC

  Buổi 8

  Liên kết hóa học

              CHƯƠNG IV: PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ

  Buổi 9

  Phản ứng oxi hóa khử

  Buổi 10,11

  Phương pháp bảo toàn electron

  Buổi 12

  Ôn tập + Kiểm tra học kì I

  HỌC KÌ II

  CHƯƠNG V: NHÓM HALOGEN

  Buổi 13

  Khái quát nhóm halogen: F2, Cl2, Br2,I2.

  Buổi 14

  Axit HF, HCl, HBr, HI, Hợp chất chứa oxi chủa Clo.

  Buổi 15

  Chuyên đề bài tập axit HCl

  CHƯƠNG VI: OXI – LƯU HUỲNH

  Buổi 16

  Oxi-ozon

  Buổi 17

  Lưu huỳnh và hiđrosunfua, SO2 và SO3.

  Buổi 18

  Axit sunfuric và muối sunfat

  Buổi 19

  Chuyên đề bài tập về axit sunfuric

  Buổi 20

  Kiểm tra chương V, VI

  CHƯƠNG VII: TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC

  Buổi 21

  Tốc độ phản ứng, Cân bằng hóa học

  Buổi 22,23

  Ôn tập HK II + Kiểm tra