Rockit Online là mạng học trực tuyến tương tác đầu tiên tại Việt Nam được phát triển bởi công ty TNHH Giải Pháp Giáo Dục Sáng Tạo từ tháng 7/2013. Đến với Rockit, các học viên có cơ hội tiếp cận với các khóa học thiết yếu, chất lượng cao, chi phí phải chăngng

 • Hoá học 12 - CB

  NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY ONLINE HÓA 12

  Nội dung và mục tiêu chương trình:

  - Nội dung: Kiến thức hóa lớp 12 và kiến thức mở rộng ôn thi ĐH.

  - Mục tiêu: Giúp học sinh nắm vững kiến thức Hóa 12, củng cố kiến thức Hóa 10,11. Có kĩ năng giải nhanh các bài tập hóa, làm tốt đề thi ĐH.

   

  Thời lượng

  • Thời lượng 60 buổi.
  • 1.5 tiếng/ buổi

   

  Chương trình học

  HỌC KÌ I

  Buổi 1

  Ôn tập đầu năm

  CHƯƠNG I : ESTE – LIPIT

  Buổi 2

  Este (buổi 1)

  Buổi 3

  Este (buổi 2)

  Buổi 4

  Lipit

  Buổi 5

  Khái niệm về xà phòng+ôn tập chương 1

  CHƯƠNG II: CABOHIĐRAT

  Buổi 6

  Glucozơ và fructozơ.

  Buổi 7

  Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ

  Buổi 8

  Bài tập tổng hợp về cacbohidrat.

  Buổi 9

  Ôn tập chương 1,2 + Kiểm tra

  CHƯƠNG III: AMIN, AMINOAXIT VÀ PROTEIN

  Buổi 10

  Amin

  Buổi 11

  Aminoaxit.

  Buổi 12

  Các dạng bài tập của amin-amino axit.

  Buổi 13

  Peptit và protein + ôn tập chương III.

  CHƯƠNG IV: POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

  Buổi 14

  Đại cương về polime.

  Buổi 15

  Vật liệu polime. Bài tập tổng hợp của polime.

  Buổi 16

  Ôn tập hóa hữu cơ + Kiểm tra phần hữu cơ.

  HỌC KÌ II

  CHƯƠNG V: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

  Buổi 17

  Chuyên đề kim loại tác dụng axit(buổi 1)

  Buổi 18

  Chuyên đề kim loại tác dụng axit(buổi 2)

  Buổi 19

  Chuyên đề kim loại tác dụng muối (buổi 1)

  Buổi 20

  Chuyên đề kim loại tác dụng muối (buổi 2)

   

  Dãy điện hóa, điều chế kim loại.

  Buổi 21

    Ăn mòn kim loại, pin và BT điện phân

  Buổi 22

  Ôn tập đại cương kim loại + Kiểm tra chương V

  CHƯƠNG VI: KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM

  Buổi 23

  Kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm

  Buổi 24

  Chuyên đề CO2 tác dụng dung dịch kiềm (buổi 1).

  Buổi 25

  Chuyên đề CO2 tác dụng dung dịch kiềm (buổi 2).

  Buổi 26

  Chuyên đề muối Al3+, Zn2+ tác dụng kiềm.

  Buổi 27

  Ôn tập: Kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm 

  Buổi 28

  Kiểm tra chương VI.

  CHƯƠNG VII: SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI QUAN TRỌNG

  Buổi 29

  Sắt và hợp chất của sắt

  Buổi 30

  Crom và hợp chất của crom

  Buổi 31

  Đồng và hợp chất của đồng

  Buổi 32

  Ôn tập crom-sắt-đồng.

  Buổi 33

  Kiểm tra chương VII.

  CHƯƠNG VIII: PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ

  Buổi 34

  Nhận biết các ion và chất khí

  CHƯƠNG IX: HÓA HỌC VỚI VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG

  Buổi 35

  Hóa học và vấn đề xã hội, môi trường.

  Buổi 36

  Ôn tập học kì II

  Buổi 37

  Kiểm tra học kì II

   

  Buổi 38-48: Ôn tập hệ thống kiến thức Hóa 10,11.

  Buổi 49-54: Hướng dẫn học sinh giải các đề thi ĐH.

  Buổi 55-60: Kiểm tra, chữa các đề thi ĐH.