Rockit Online là mạng học trực tuyến tương tác đầu tiên tại Việt Nam được phát triển bởi công ty TNHH Giải Pháp Giáo Dục Sáng Tạo từ tháng 7/2013. Đến với Rockit, các học viên có cơ hội tiếp cận với các khóa học thiết yếu, chất lượng cao, chi phí phải chăngng

  • Hóa học 9 - CB

    CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC 9- KIẾN THỨC CƠ BẢN

    Giáo viên: Nguyễn Hưởng - ĐHSP Thái Nguyên khoa ĐTGV THCS

    Nội dung và mục tiêu khóa học:

    Chương trình hóa học 9- kiến thức cơ bản được biên soạn dành cho các bạn học sinh không có ý định thi vào chuyên hóa ở bậc THPT, các bạn học sinh dù chăm chỉ học trên lớp nhưng không vận dụng được lý thuyết để giải quyết  các bài tập ở mức cơ bản, sợ học hóa, học sinh mất gốc môn hóa, điểm kém trên lớp ... Mục tiêu nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của học sinh, rèn kỹ năng giải toán hóa theo từng dạng bài tập từ dễ đến khó, hướng dẫn các em phương pháp phân tích đề bài, phương pháp tự học, tự làm chủ kiến thức, các em không chỉ hiểu lý thuyết áp dụng vào giải các bài tập để đạt điểm số cao trên lớp mà còn cung cấp kiến thức ứng dụng thực tế trong đời sống, để kích thích các em tự yêu thích môn hóa, học không áp lực, không mất nhiều thời gian mà hiệu quả.

    Thời lượng: 90 phút /1 buổi/ 1 tuần

    Giáo trình: Sách giáo khoa hóa 9; Sách bài tập hóa 9; Sách BT nâng cao hóa học 9 (Nguyễn Xuân Trường)

    Thông tin liên hệ

    Đăng ký hoặc đăng nhập tại: www.rockit.vn

    Rockit Online: info@rockit.vn (email) hoặc +04 3756 3838 (điện thoại)

    Hotline: 0967.19.38.38

    CHƯƠNG TRÌNH HỌC

    Buổi 1:

    ● Giới thiệu chương trình hóa 9 – Tài liệu cần dùng- Phương pháp tự học

    ● Học chương 1: Các loại hợp chất vô cơ – Oxit

    Buổi 2:

    ● Rèn phương pháp giải các bài tập liên quan đến phần “ Oxit “:

    Buổi 3:

    ● Một số oxit quan trọng

    ● Giải bài tập ứng dụng

    Buổi 4:

    ● Giải các bài tập phần “ Oxit”

    Buổi 5:

    ● Axit- Tính chất hóa học của axit

    ● Một số axit quan trọng

    ● Bài tập ứng dụng

    Buổi 6:

    ● Giải các bài tập liên quan đến phần “Axit”

    Buổi 7:

    ● Luyện tập

    ● Kiểm tra 15 phút “dạng bài kiểm tra trắc nghiệm”

    Buổi 8:

    ● Bazơ – Tính chất hóa học của Bazơ

    ● Một số bazơ quan trọng

    Buổi 9:

    ● Bài tập áp dụng phần “Bazơ”

    Buổi 10

    ● Muối – Tính chất hóa học của Muối

    ● Một số muối quan trọng

    Buổi 11:

    ● Luyện tập phần “ Muối”

    ● Kiểm tra 20 phút ( kiểm tra hình thức tự luận)

    Buổi 12:

    ● Ôn tập các hợp chất vô cơ

    ● Bài tập ứng dụng

    Buổi 13:

    ● Luyện tập các hợp chất vô cơ

    ● Bài tập ứng dụng

    Buổi 14:

    ● Phân bón hóa học

    ● Bài tập áp dụng

    Buổi 15:

    ●  Dãy hoạt động hóa học của kim loại

    ● Bài tập trắc nghiệm

    Buổi 16:

    ● Chương 2: Kim loại

    ● Tính chất vật lý- Tính chất hóa học của kim loại

    Buổi 17:

    ● Giải các bài tập liên quan đến phần “ Kim loại”

    Buổi 18:

    ● Kiểm tra 1 tiết (hình thức trắc nghiệm và tự luận)

    Buổi 19:

    ● Nhôm – Sắt

    ● Bài tập trắc nghiệm

    Buổi 20:

    ● Luyện tập phần kim loại

    ● Bài tập áp dụng

    Buổi 21:

    ●  Hợp kim sắt : Gang, thép

    ● Ăn mòn kim loại

    Buổi 22:

    ● Luyện tập chương 2

    ● Bài tập ứng dụng

    Buổi 23:

    ● Luyện tập chương 2: Kim loại

    ● Kiểm tra 1 tiết

    Buổi 24:

    ● Ôn tập học kỳ

    ● Chữa bài kiểm tra (Học sinh tự chấm điểm)

    Buổi 25:

    ● Chương 3: Phi kim

    ● Tính chất của phi kim

    Buối 26:

    ● Tính chất của Clo – Cacbon

    ● Bài tập trắc nghiệm

    Buổi 27:

    ● Các oxit của cacbon

    ● Axit cacbonic và muối cacbonat

    Buổi 28:

    ● Bài tập về Axit cacbonic

    Buổi 29:

    ● Silic. Công nghiệp silicat

    ● Sơ lược về bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học

    Buổi 30:

    ● Luyện tập “ Phi kim”

    Buổi 31:

    ● Chương 4: Hidrocacbon. Nhiên liệu

    ● Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ

    Buổi 32:

    ● Phương pháp viết công thức cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

    ● Bài tập áp dụng

    Buổi 33:

    ● Metan ( CH4)

    ● Bài tập liên quan

    Buổi 34:

    ● Etilen (C2H4)

    ● Bài tập áp dụng

    Buổi 35:

    ● Axetilen (C2H2)

    ● Bài tập ứng dụng

    Buổi 36:

    ● BenZen (C6H6)

    ● Bài tập áp dụng

    Buổi 37:

    ● Luyện tập chương 4

    Buổi 38:

    ● Luyện tập chương 4

    Buổi 39:

    ● Chương 5: Dẫn xuất hidrocacbon. Polime

    ● Rượu etylic

    ● Bài tập áp dụng

    Buổi 40:

    ● Axit axetic

    ● Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic, axit axetic

    Buổi 41:

    ● Luyện tập rượu , axit axetic

    Buổi 42:

    ● Glucozơ- Saccarozơ

    ● Bài tập áp dụng

    Buổi 43:

    ● Tinh bột – Xenlulozơ

    ● Protein – Polime

    Buổi 44:

    ● Ôn tập Polime

    Buổi 45:

    ● Luyện tập chương 5

    Buổi 47:

    ● Luyện tập

    Buổi 48:

    ●Ôn tập học kỳ II: