Rockit Online là mạng học trực tuyến tương tác đầu tiên tại Việt Nam được phát triển bởi công ty TNHH Giải Pháp Giáo Dục Sáng Tạo từ tháng 7/2013. Đến với Rockit, các học viên có cơ hội tiếp cận với các khóa học thiết yếu, chất lượng cao, chi phí phải chăngng

 • Học bổng


   

  Học bổng: "Đồng hành cùng Rockit"

  Đối tượng: Học sinh khối K12 - Cấp 2, 3

  Nội dung:

  • Học bổng 30% học phí toàn năm học cho học sinh Xuất Sắc (điểm tổng kết năm học từ 9.0

  trở lên), hoặc Học sinh đạt giải cấp Thành phố hoặc Quốc gia.

  • Học bổng 20% học phí toàn năm học cho học sinh Giỏi (điểm tổng kết năm học từ 8.0 - 8.9)

  hoặc Học sinh đạt giải cấp Quận.

  • Học bổng 10% học phí toàn năm học cho học sinh Tiên Tiến (điểm tổng kết năm học từ 6.5

  - 7.9)

  Lưu ý:

  • Xếp loại học sinh căn cứ vào thành tích học tập chính thức của nhà trường cho năm

  học 2013-2014.

  • Thời gian áp dụng: theo thời điểm học viên đóng học phí (căn cứ trên chứng từ) đến hết

  31/12/2014

  Link đăng kí nhận học bổng: www.rockit.vn