Rockit Online là mạng học trực tuyến tương tác đầu tiên tại Việt Nam được phát triển bởi công ty TNHH Giải Pháp Giáo Dục Sáng Tạo từ tháng 7/2013. Đến với Rockit, các học viên có cơ hội tiếp cận với các khóa học thiết yếu, chất lượng cao, chi phí phải chăngng

  • Học thêm qua live webcam cùng Rockit

    Lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, Rockit xin giới thiệu chương trình học thêm trực tuyến mới nhất cho học sinh phổ thông, có sự tương tác trực tiếp giữa giáo viên và học sinh qua mạng. Chỉ cần một máy tinh có camera và kết nối mạng, bạn có thể học những môn quan trọng nhất của chương trình phổ thông ngay tại nhà với những thầy cô giỏi và tận tình.

    Chương trình phụ đạo dành cho học sinh phổ thông của Rockit bao gồm tất cả những kiến thức học sinh cần có để đáp ứng yêu cầu lên lớp và thi chuyển cấp.