Rockit Online là mạng học trực tuyến tương tác đầu tiên tại Việt Nam được phát triển bởi công ty TNHH Giải Pháp Giáo Dục Sáng Tạo từ tháng 7/2013. Đến với Rockit, các học viên có cơ hội tiếp cận với các khóa học thiết yếu, chất lượng cao, chi phí phải chăngng

 • Kỳ thi THPT quốc gia 2015: Dự kiến lệ phí 35.000 đồng/môn

  Thí sinh sẽ đóng lệ phí thi theo từng môn có giá trị xét tuyển vào ĐH-CĐ thay vì mức lệ phí thi tuyển sinh mọi năm đóng theo số trường, ngành mà thí sinh đăng ký dự thi. Mỗi môn thi dự kiến mức thu là 35.000 đồng.

   

  Dự thảo thông tư liên tịch giữa Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) vừa được công bố ngày 13/2.

  công bố, dự thảo, lệ phí, môn thi, THPT quốc gia, 2015
  Thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2014. (Ảnh: Văn Chung)

  Theo đó thí sinh dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia với mục đích sử dụng kết quả thi để xét tuyển vào các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học sẽ nộp phí dự thi 35.000 đồng/môn thi/thí sinh. Thí sinh nộp phí dự tuyển vào các trường 30.000 đồng/hồ sơ.

  Riêng thí sinh đăng ký vào các trường khối quốc phòng, an ninh phải nộp thêm phí sơ tuyển 50.000 đồng/hồ sơ khi đăng ký dự thi.

  Đối với các trường tuyển sinh bằng phương thức dự tuyển, thí sinh nộp phí dự tuyển 30.000 đồng/hồ sơ.

  Đối với các môn văn hóa chuyên ngành, nộp phí dự thi 35.000 đồng/môn thi/thí sinh; Đối với các môn năng khiếu, nộp phí dự thi 300.000 đồng/hồ sơ (bao gồm tất cả các môn năng khiếu).

  Thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ nộp tiền đăng ký dự thi: 60.000 đồng/thí sinh/hồ sơ. Thí sinh dự thi thạc sỹ dự kiến nộp 120.000 đồng/môn thi/thí sinh. Dự tuyển nghiên cứu sinh: 200.000/thí sinh/hồ sơ.

  Thí sinh đăng ký dự tuyển đi đào tạo ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước nộp phí dự tuyển 200.000 đồng/thí sinh/hồ sơ.

  Cũng theo dự thảo, toàn bộ số tiền phí dự thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, phí dự tuyển vào trung cấp chuyên nghiệp do các Sở giáo dục và đào tạo và Cục nhà trường trực tiếp thu được phân phối. Cụ thể kinh phí sẽ trích nộp cho Bộ GD-ĐT để bổ sung kinh phí cho việc triển khai công tác tuyển sinh và công tác khác liên quan đến công tác tuyển sinh của Bộ.

  Trích để lại cho sở GD-ĐT và Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng để bổ sung kinh phí cho việc triển khai công tác tuyển sinh ở địa phương.

  Số tiền phí dự thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia thu được còn lại chuyển cho các trường đại học được Bộ GD-ĐT giao chủ trì cụm thi chậm nhất sau 20 ngày kể từ ngày kết thúc nhận hồ sơ.

  Toàn bộ phí dự thi, dự tuyển đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp (đối với trường tổ chức tuyển sinh bằng phương thức thi tuyển hoặc thi tuyển kết hợp với xét tuyển), tuyển sinh đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ và đào tạo ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước do cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục tổ chức tuyển sinh trực tiếp thu và chi theo các quy định tài chính hiện hành của nhà nước.

  Trong quá trình thực hiện, khi chỉ số giá tiêu dùng biến động trên 20% so với thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành, sau khi có ý kiến thống nhất với Bộ Tài chính, Bộ GD-ĐT quyết định điều chỉnh mức thu phí dự thi, dự tuyển tối đa 20% và điều chỉnh mức trích nộp cho Bộ GD-ĐT, sở GD-ĐT và Cục Nhà trường.