Rockit Online là mạng học trực tuyến tương tác đầu tiên tại Việt Nam được phát triển bởi công ty TNHH Giải Pháp Giáo Dục Sáng Tạo từ tháng 7/2013. Đến với Rockit, các học viên có cơ hội tiếp cận với các khóa học thiết yếu, chất lượng cao, chi phí phải chăngng

 • Lý 10 - CB

  KHÓA HỌC VẬT LÝ 10

  Giảng viên Cô Thiều Thị Dung, Thạc sỹ Vật lý trường Đại học Sư phạm Hà Nội

  Nội dung và mục tiêu khóa học

  + Mục tiêu

  - Giúp học sinh nắm chắc kiến thức căn bản trong chương trình SGK trên cơ sở nhớ, hiểu, vận dụng.

  + Phương pháp giảng dạy:

  - Dạy chi tiết các kiến thức theo nội dung và cấu trúc chương trình trong SGK, ngoài ra bổ sung thêm các kiến thức mở rộng, nâng cao, các kiến thức vật lý ứng dụng và công nghệ.

  - Hình ảnh mô tả trực quan, sinh động, học sinh dễ dàng nắm bắt các hiện tượng và phân tích đề bài nhanh chóng, chính xác.
  - Củng cố lý thuyết, thực hành các dạng bài tập mình họa từ dễ đến khó
  - Ôn tập và đánh giá cuối mỗi chuyên đề.

  Thời lượng: 90 phút /1 buổi/ 1 tuần

  Thông tin liên hệ

  Đăng ký hoặc đăng nhập tại: www.rockit.vn

  Rockit Online: info@rockit.vn (email) hoặc +04 3756 3838 (điện thoại)

  Hotline: 0967.19.38.38

  CHƯƠNG TRÌNH HỌC

   

  Chương

  Tổng số buổi

  Thứ tự buổi

  Nội dung

  Chương I. ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM

  6

  1

  Bài 1 -2. Chuyển động cơ – Chuyển động thẳng đều

  2

  Bài 3. Chuyển động thẳng biến đổi đều

  3

  Bài 4. Sự rơi tự do

  4

  Bài 5. Chuyển động tròn đều

  5

  Bài 6. Tính tương đối của chuyển động

  6

  Tổng kết chương 1 – Ôn tập Kiểm tra

  Chương II. ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM

  9

  7

  Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm

  8

  Bài 10. Ba định luật Niu – tơn

  9

  Các dạng bài tập về ba định luật Niu – tơn

  10

  Bài 11. Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn

  11

  Bài 12. Lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc

  12

  Bài 13. Lực ma sát

  13

  Bài 14. Lực hướng tâm

  14

  Bài 15. Bài toán về chuyển động ném ngang

  15

  Tổng kết chương 2. Ôn tập kiểm tra.

  Chương III. CÂN BẰNG VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN

  5

  16

  Bài 17. Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song

  17

  Bài 18. Cân bằng của một vật có trục quay cố định. Mô men lực

  Bài 19. Quy tắc hợp lực song song cùng chiều

  18

  Bài 20. Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế.

  Bài 22. Ngẫu lực

  19

  Bài 21. Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh trục quay cố định

  20

  Tổng kết chương 3 - Ôn tập kiểm tra

  ÔN THI HỌC KÌ I

  3

  21

  Ôn tập chương 1: Động học chất điểm

  22

  Ôn tập chương 2: Chủ đề 1, 2( tổng hợp – phân tích lực và 3 định luật Newton)

  23

  Ôn tập chương 2: Chủ đề 3 (các loại lực cơ học)

  Chương IV. CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

  7

  24

  Bài 23. Động lượng – Xung lượng – Định lý biến thiên động lượng

  25

  Bài 23. Động lượng - Định luật bảo toàn động lượng

  26

  Bài 24. Công – công suất

  27

  Bài 25. Động năng

  28

  Bài 26. Thế năng

  29

  Bài 27. Cơ năng – Định luật bảo toàn cơ năng

  30

  Tổng kết chương 4 – Ôn tập kiểm tra

  Chương V. CHẤT KHÍ

  4

  31

  Bài 28. Thuyết động học phân tử.

  Bài 29. Quá trình đẳng nhiệt - ĐL Bôilơ – Mariốt

  32

  Bài 30. Quá trình đẳng tích – ĐL Saclơ.

  33

  Bài 31. Phương trình trạng thái khí lí tưởng

  34

  Tổng kết chương 5 – Ôn tập kiểm tra

  Chương VI. CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

  3

  35

  Bài 32. Nội năng – Sự biến đổi nội năng

  36

  Bài 33. Các nguyên lý của nhiệt động lực học

  37

  Tổng kết chương 5 – Ôn tập kiểm tra

  Chương VII: CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ

  5

  38

  Bài 34. Chất rắn kết tinh.

  Bài 35. Biến dạng cơ của vật rắn

  39

  Bài 36. Sự nở vì nhiệt của vật rắn

  40

  Chất lỏng - Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng

  41

  Bài 37 - 38. Sự chuyển thể của các chất, Độ ẩm của không khí

  42

  Tổng kết chương 7 – Ôn tập kiểm tra

  ÔN THI HỌC KÌ II – TỔNG KẾT CUỐI NĂM

  3

  43

  ÔN TẬP HỌC KÌ II – Chủ đề 1: các định luật bảo toàn

  44

  ÔN TẬP HỌC KÌ II – Chủ đề 2: các định luật về chất khí

  45

  ÔN TẬP HỌC KÌ II

  Chủ đề 3: các nguyên lí nhiệt động lực học

  Chủ đề 4: Chất rắn chất lỏng và sự chuyển thể