Rockit Online là mạng học trực tuyến tương tác đầu tiên tại Việt Nam được phát triển bởi công ty TNHH Giải Pháp Giáo Dục Sáng Tạo từ tháng 7/2013. Đến với Rockit, các học viên có cơ hội tiếp cận với các khóa học thiết yếu, chất lượng cao, chi phí phải chăngng

 • Lý 10 - NC

  KHÓA HỌC VẬT LÝ 10

   

  Giảng viên

  Cô Thiều Thị Dung, Thạc sỹ Vật lý trường Đại học Sư phạm Hà Nội

   

  Mục tiêu khóa học

  - Giúp học sinh nắm chắc kiến thức căn bản trong chương trình SGK trên cơ sở nhớ, hiểu, vận dụng.

   Phương pháp giảng dạy:

  - Dạy chi tiết các kiến thức theo nội dung và cấu trúc chương trình trong SGK, ngoài ra bổ sung thêm các kiến thức mở rộng, nâng cao, các kiến thức vật lý ứng dụng và công nghệ.

  - Hình ảnh mô tả trực quan, sinh động, học sinh dễ dàng nắm bắt các hiện tượng và phân tích đề bài nhanh chóng, chính xác.
  - Củng cố lý thuyết, thực hành các dạng bài tập mình họa từ dễ đến khó
  - Ôn tập và đánh giá cuối mỗi chuyên đề.

  Thời lượng: 90 phút /1 buổi/ 1 tuần

  Giáo trình:

  • Sách giáo khoa Vật lí 10;
  • Sách bài tập bổ trợ và nâng cao theo chuẩn kiến thức của Bộ GD-ĐT

  Thông tin liên hệ

  Đăng ký hoặc đăng nhập tại: www.rockit.vn

  Rockit Online: info@rockit.vn (email) hoặc 04 3756 3838

  VẬT LÝ 10 – BAN NÂNG CAO

   

  Chương

  Tổng số buổi

  Thứ tự buổi

  Nội dung

  Chương I. ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM

  8

  1

  Bài 1. Chuyển động cơ

  Bài 2. Vận tốc trong chuyển động thẳng. Chuyển động thẳng đều

  2

  Bài 4. Chuyển động thẳng biến đổi đều

  3

  Bài 5. Các phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều

  4

  Bài 6. Sự rơi tự do

  5

  Bài 7. Các dạng bài tập về chuyển động biến đổi đều.

  6

  Bài 8. Chuyển động tròn đều. Tốc độ dài và tốc độ góc.

  Bài 9. Gia tốc trong chuyển động tròn đều

  7

  Bài 10. Tính tương đối của chuyển đông. Công thức cộng vận tốc.

  8

  Tổng kết chương 1. Ôn tập kiểm tra

  Chương II. ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM

  13

  9

  Bài 13. Lực. Tổng hợp và phân tích lực.

  10

  Bài 14. Định luật I Niu-tơn.

  Bài 15. Định luật II Niu-tơn.

  10

  Bài 16. Định luật III Niu-tơn.

  Bài tập về 3 định luật Niu-tơn.

  11

  Bài 17. Lực hấp dẫn.

  12

  Bài 18. Chuyển động của vật bị ném.

  13

  Bài 19. Lực đàn hồi.

  14

  Bài 20. Lực ma sát.

  15

  Bài tập về các lực cơ học

  16

  Bài 21. Hệ quy chiêu có gia tốc. Lực quán tính.

  17

  Bài 22. Lực hướng tâm và lực quán tính li tâm. Hiện tượng tăng, giảm, mất trọng lượng.

  18

  Bài 23. Bài tập về động lực học.

  19

  Bài 24. Chuyển động của hệ vật.

  20

  Tổng kết chương 2. Ôn tập kiểm tra

  ÔN THI HỌC KÌ I

  3

  21

  Ôn tập chương 1: Động học chất điểm

  22

  Ôn tập chương 2: Chủ đề 1, 2( tổng hợp – phân tích lực và 3 định luật Newton)

  23

  Ôn tập chương 2: Chủ đề 3 (các loại lực cơ học)

  Chương III. TĨNH HỌC VẬT RẮN.

   

  5

  24

  Bài 26. Cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của hai lực. Trọng tâm.

  25

  Bài 27. Cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của ba lực không song song

  26

  Bài 28. Quy tắc hợp lực song song.

  27

  Bài 29. Momen của lực. Điều kiện cân bằng của một vật rắn có trục quay cố định.

  28

  Tổng kết chương 3. Ôn tập kiểm tra

  Chương IV. CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN.

   

  9

  29

  Bài 31. Động lượng - Định luật bảo toàn động lượng

  30

  Bài 32. Chuyển động bằng phản lực. Bài tập định luật bảo toàn động lượng

  31

  Bài 33. Công – công suất

  32

  Bài 34. Động năng

  33

  Bài 35 - 36. Thế năng trọng trường – thế năng đàn hồi.

  34

  Bài 37. Cơ năng – Định luật bảo toàn cơ năng

  35

  Bài 38 - 39. Các dạng bài tập về định luật bảo toàn

  36

  Bài 40. Các định luật Kê-ple. Chuyển động của vệ tinh

  37

  Tổng kết chương 4. Ôn tập kiểm tra

  Chương V. CƠ HỌC CHẤT LƯU.

   

  3

  38

  Bài 41. Áp suất thủy tĩnh – Nguyên lí Pa-xcan

  39

  Bài 42 - 43. Sự chảy thành dòng của chất lỏng và chất khí. Định luật Béc-nu-li.

  40

  Tổng kết chương 5 – Ôn tập kiểm tra.

  Chương VI. CHẤT KHÍ.

  4

  41

  Bài 44 - 45. Thuyết động học phân tử. Quá trình đẳng nhiệt - ĐL Bôilơ – Mariốt

  42

  Bài 46 – 47. ĐL Saclơ, ĐL Gay Luy-xác. Phương trình trạng thái khí lí tưởng

  43

  Bài 48. Phương trình Cla-pê-ron – Men-đê-lê-ép.

  44

  Tổng kết chương 6 – Ôn tập kiểm tra.

  Chương VII. CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ.

  5

  45

  Bài 50 – 51. Chất rắn  – Biến dạng cơ của vật rắn

  46

  Bài 52.  Sự nở vì nhiệt của vật rắn

  47

  Bài 53 - 54. Chất lỏng - Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng

  48

  Bài 55 – 56. Sự chuyển thể của chất lỏng và chất khí.

  49

  Tổng kết chương 7 – Ôn tập kiểm tra

  Chương VIII. CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC.

  3

  50

  Bài 58. Nguyên lý thứ I nhiệt động lực học.

  Bài 59. áp dụng nguyên lý I nhiệt động lực học cho khí lý tưởng.

  51

  Bài 60. Nguyên tắc hoạt động của động cơ nhiệt và máy lạnh. Nguyên lý II nhiệt động lực học.

  52

  Tổng kết chương 7 – Ôn tập kiểm tra

  ÔN THI HỌC KÌ I

  4

  53

  ÔN TẬP HỌC KÌ II – Chủ đề 1: Tĩnh học vật rắn

  54

  ÔN TẬP HỌC KÌ II – Chủ đề 2: các định luật bảo toàn

  55

  ÔN TẬP HỌC KÌ II – Chủ đề 3: Cơ học chất lưu và các định luật về chất khí

  56

  ÔN TẬP HỌC KÌ II

  Chủ đề 3: các nguyên lí nhiệt động lực học

  Chủ đề 4: Chất rắn chất lỏng và sự chuyển thể