Rockit Online là mạng học trực tuyến tương tác đầu tiên tại Việt Nam được phát triển bởi công ty TNHH Giải Pháp Giáo Dục Sáng Tạo từ tháng 7/2013. Đến với Rockit, các học viên có cơ hội tiếp cận với các khóa học thiết yếu, chất lượng cao, chi phí phải chăngng

 • Toán 10 - CB

  KHÓA HỌC TOÁN 10

  Giảng viên: Nguyễn Ngọc Quỳnh – Cử nhân ĐHSP Hà Nội

  Nội dung và mục tiêu khóa học:

  Khóa học cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản trong khuôn khổ chương trình Toán 10 và củng cố những kiến thức nền còn thiếu cho học sinh trong quá trình giảng dạy. Tài liệu của khóa học được biên soạn dựa trên chương trình chuẩn do Bộ Giáo dục và đào tạo quy định. Về mặt lí thuyết, khóa học cung cấp đầy đủ cho học sinh toàn bộ lí thuyết cơ bản trong Sách giáo khoa Toán 10 và có bổ sung, chú ý những phần lí thuyết trọng điểm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các em khi áp dụng lí thuyết vào làm bài tập. Về mặt kĩ năng, qua khóa học, học sinh có thể nắm được phương pháp giải các dạng bài tập cơ bản trong Sách giáo khoa và sách bài tập, đồng thời qua đó, các em có thể nắm vững các dạng bài cơ bản ở trên lớp và nâng cao thêm tùy theo trình độ của học sinh.

  Thời lượng: 90 phút /1 buổi x 2 buổi/ 1 tuần

  Giáo trình:

  • Sách giáo khoa
  • Sách bài tập bổ trợ và nâng cao theo chuẩn kiến thức của Bộ GD-ĐT
  • Tài liệu của Rockit

  Thông tin liên hệ

  Đăng ký hoặc đăng nhập tại: www.rockit.vn

  Rockit Online: info@rockit.vn (email) hoặc 04 3756 3838

  Hotline: xxx

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  CHƯƠNG TRÌNH HỌC

  • PHÂN MÔN ĐẠI SỐ:

  Bài

  Buổi

  Phân phối

   

  Tập hợp- Mệnh đề

  1

  Biểu diễn tập hợp trên trục số

   

  Tập hợp bằng nhau

   

  Tính đúng, sai của mệnh đề

   

  2

  Các phép toán trên tập hợp

  Các tập hợp con thường dùng của R

   

  Hàm số

  3

  Tập xác định của hàm số

   

  Tính chẵn lẻ của hàm số

   

  4

  Sự biến thiên của hàm số

   

  Kiểm tra Tập hợp- Hàm số

   

  Hàm số bậc nhất

  5

  Đồ thị hàm số bậc nhất và các dạng toán liên quan

   

   

   

  Tính đơn điệu của hàm bậc nhất, bài toán tham số.

   

   

  6

  Bài toán tham số

   

   

  Điểm cố định mà đồ thị hàm bậc nhất đi qua.

   

  Hàm số bậc hai.

  7

  Đồ thị hàm số bậc hai, điểm thuộc đồ thị hàm số

   

   

   

  8

  9

  Tìm các hệ số của hàm số bậc hai khi biết một số yếu tố.

   

  Sự tương giao giữa đồ thị hàm số bậc nhất và đồ thị hàm số bậc hai

   

  Phương trình bậc nhất

  10

  Giải và biện luận phương trình bậc nhất một ẩn

   

  Giải phương trình chứa ẩn ở mẫu

   

  Giải phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

   

  Phương trình bậc hai.

  11

  Giải  và biện luận phương trình bậc hai

   

  12

   

  Giải phương trình chứa căn bằng cách đưa về phương trình bậc hai.

   

  13

  Giải phương trình bậc hai khi chứa tham số, biện luận nghiệm theo tham số.

   

  Định lí Vi-et

   

   

  14

  ứng dụng Vi-et vào bài toán tìm điều kiện của tham số để phương trình bậc hai có nghiệm thỏa mãn yêu cầu cho trước.

   

  15

  Tiếp theo của ca 14

   

  Định lí Vi-et đảo

   

  Hệ phương trình

  16

   

   

   

  Tổng quan về hệ phương trình, hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, giải và giải biện luận hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.

   

   

  17

  Giải hệ phương trình đối xứng loại I, hệ đối xứng loại II

   

   

  18

  Giải hệ đẳng cấp và một số hệ có phương pháp giải đặc biệt.

   

   

  18

  Ôn tập chương III và kiểm tra

   

  Bất đẳng thức

  19

   

  Giới thiệu về bất đẳng thức, các tính chất của bất đẳng thức

   

  Bài tập chứng minh bất đẳng thức

   

  20

  Bài tập chứng minh bất đẳng thức (tiếp)

   

  Bất đẳng thức Cauchy

  21

  Giới thiệu về bất đẳng thức Cauchy

   

  Bài tập ứng dụng bất đẳng thức Cauchy

   

  22

  Bài tập ứng dụng bất đẳng thức Cauchy (tiếp)

   

  23

  Bài tập ứng dụng bất đẳng thức Cauchy(tiếp)

   

  Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất

  24

  Bất phương trình, các phép biến đổi bất phương trình.

   

  25

  Hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn, hệ bất phương trình bậc nhất 2 ẩn

   

  Dấu nhị thức bậc nhất.

  26

  Dấu của nhị thức bậc nhất, xét dấu tích, thương nhị thức bậc nhất

  Giải một số bất phương trình đơn giản

   

  Định lí về dấu tam thức bậc hai

  26

   

  Xây dựng định lí về dấu tam thức bậc hai

   

  Bài tập xét dấu tam thức bậc hai

   

  27

   

  Giải bất phương trình sử dụng định lí dấu tam thức bậc hai.

   

  28

  Một số bài toán chứa tham số

   

  Bất phương trình bậc hai

  29

  Giải bất phương trình bậc hai và bài toán tham số

   

  30

  Bất phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối

   

  31

  Bất phương trình chứa ẩn dưới dấu căn

   

  32

  Ôn tập chương IV

   

  Góc và cung lượng giác

  33

  Giới thiệu về góc lượng giác và cung lượng giác

   

  34

  Số đo góc lượng giác

   

  Giá trị lượng giác của góc (cung) lượng giác

  35

  Khái niệm giá trị lượng giác của một góc trên đường tròn lượng giác

   

  Bài tập về xác định giá trị góc khi cho giá trị lượng giác

   

  Cặp góc có liên quan đặc biệt

   

  36

  Cặp góc đối nhau, bù nhau

   

  37

  Cặp góc phụ nhau, khác pi

   

  Một số công thức lượng giác

  38

   

   

  Các đẳng thức lượng giác

   

  Công thức cộng

   

  39

  Công thức nhân đôi

   

  40

  Công thức hạ bậc

   

  41

  Công thức tích àtổng

   

  42

  Công thức tổng à tích

   

  Ôn tập cuối năm

  43

  Ôn tập lí thuyết

   

  44

  Ôn tập các dạng bài tập

   

  45

  Ôn tập các dạng bài tập (tiếp)

   

   

  • PHÂN MÔN HÌNH HỌC:

  Bài

  Ca

  Phân phối

  Mục tiêu

  Vec tơ

  1

  Định nghĩa và các tính chất về véc tơ

  Học sinh hình dung được tổng quan về véc tơ

  Tổng của hai véc tơ

  2

  Lí thuyết+ Bài tập áp dụng trực tiếp lí thuyết

  Học sinh biết cách dựng véc tơ tổng, nắm vững qui tắc 3 điểm và qui tắc hình bình hành, giải thành thạo bài toán tính độ dài véc tơ.

  3

  Bài tập chứng minh dựa vào phép cộng hai véc tơ, bài toán định lượng

  Hiệu của hai véc tơ

  4

  Lí thuyết+ bài tập áp dụng trực tiếp lí thuyết

  Học sinh biết cách dựng véc tơ hiệu, xây dựng qui tắc 3 điểm và qui tắc hình bình hành cho hiệu hai véc tơ.

  5

  Bài tập chứng minh dựa vào phép trừ hai véc tơ, bài toán định lượng

  Tích của một véc tơ với một số thực

  6

  Lí thuyết+ bài tập áp dụng trực tiếp lí thuyết

   Học sinh nắm được định nghĩa và các tính chất của tích véc tơ với một số thực, một số lí thuyết liên quan và áp dụng trong làm bài toán chứng minh hệ thức véc tơ, tìm quỹ tích điểm.

  7

  Hệ thức trung điểm và hệ thức trọng tâm

  8

  Điều kiện để 2 véc tơ cùng phương, phân tích một véc tơ thành tổng 2 véc tơ cho trước

  Trục tọa độ và hệ trục tọa độ

  9

   

   

  10

  Giới thiệu về hệ trục tọa độ

   Học sinh biết vẽ trục tọa độ, biểu diễn điểm trên hệ trục tọa độ, nhớ được các tính chất về tọa độ điểm, tọa độ véc tơ, ứng dụng trong bài toán tìm tọa độ điểm khi cho biết hệ thức véc tơ.

  Tọa độ véc tơ, tính chất tọa độ véc tơ

  Tọa độ điểm, tính chất tọa độ điểm

  Giá trị lượng giác của một góc bất kì

  11

  Giới thiệu về giá trị lượng giác của một góc lượng giác, dấu của giá trị lượng giác

  Học sinh hiểu thế nào là giá trị lượng giác của góc và tính được giá trị lượng giác của các góc đặc biệt, tính được góc khi biết giá trị lượng giác (sử dụng máy tính bỏ túi)

  12

  Một số tính chất quan trọng của giá trị lượng giác của góc

  Tích vô hướng của hai véc tơ

  13

   

  Giới thiệu về tích vô hướng của 2 véc tơ, tính tích vô hướng của 2 véc tơ trong mặt phẳng tọa độ, tính góc giữa hai véc tơ

  Học sinh biết cách tính tích vô hướng của 2 véc tơ, tính góc giữa 2 véc tơ, giải bài toán liên quan đến quan hệ vuông góc trong hình học tọa độ phẳng.

   

  14

  Ứng dụng của tích vô hướng trong bài toán tọa độ trong mặt phẳng

  Hệ thức lượng trong tam giác

     15

  Định lí cos, sin trong tam giác- bài toán giải tam giác

   Học sinh biết giải thành thạo bài toán giải tam giác, biết sử dụng hệ thức lượng vào bài toán chứng minh và tìm tọa độ điểm

     16

  Các công thức tính diện tích của tam giác

  17

  Ứng dụng định lí cos, sin và các công thức tính diện tích tam giác vào giải tam giác, chứng minh đẳng thức véc tơ

  Ôn tập chương II

  18

  Hệ thống lại toàn bộ lí thuyết và các dạng bài tập chương II

  Học sinh nắm được lí thuyết cơ bản và giải các bài tập điển hình của chương

  Phương trình tổng quát của đường thẳng

  19

  Véc tơ pháp tuyến của đường thẳng

   Học sinh biết cách viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong mặt phẳng.

  Phương trình tổng quát của đường thẳng

  Phương trình tham số của đường thẳng

  20

  Véc tơ chỉ phương của đường thẳng

  Học sinh biết cách viết phương trình tham số của đường thẳng, biết chuyển từ dạng tổng quát sang tham số và ngược lại, biết xét vị trí tương đối.

  Phương trình tham số của đường thẳng

  Vị trí tương đối của 2 đường thẳng

  Khoảng cách và góc

  21

  Góc giữa 2 đường thẳng trong mặt phẳng

   Học sinh biết tính góc giữa 2 đường thẳng trong mặt phẳng, tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng, lập phương trình đường thẳng có yếu tố góc và khoảng cách.

  Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng

  Phương trình đường tròn

  22

   

  Phương trình đường tròn

  Nhận dạng phương trình đường tròn

   

  Học sinh biết cách viết phương trình chính tắc của đường tròn, biết xác định tâm và bán kính của đường tròn khi cho pt tổng quát, biết viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn

  23

  Phương trình tiếp tuyến của đường tròn

  Phương trình E-lip

  24

  Phương trình E- Lip, tương giao giữa e- lip và đường thẳng

  Học sinh nắm vững các đặc tính của E- lip, lập phương trình E-lip

  Phương trình hypebol

  25

  Phương trình Hypebol, tương giao giữa Hypebol và đường thẳng

  Học sinh nắm vững các đặc tính của Hypebol, lập phương trình Hypebol

  Phương trình Parabol

  26

  Phương trình Parabol, tương giao giữa Parabol và đường thẳng

  Học sinh nắm vững các đặc tính của Parabol, lập phương trình Parabol.

  Ôn tập chương III

  27

  Ôn tập lí thuyết chương III

  Hệ thống lại toàn bộ lí thuyết và các dạng bài tập của chương nhằm khắc sâu hơn cho học sinh cả lí thuyết và bài tập

  28

  Hệ thống lại các phương pháp giải bài tập

  29

  Luyện tập

  Ôn tập cuối năm

  30

  Ôn tập lí thuyết cả năm

  Chuẩn bị kiến thức để học sinh thi cuối kì II

  31

  Luyện tập các dạng bài tập

  32

  Luyện tập các dạng bài tập