Rockit Online là mạng học trực tuyến tương tác đầu tiên tại Việt Nam được phát triển bởi công ty TNHH Giải Pháp Giáo Dục Sáng Tạo từ tháng 7/2013. Đến với Rockit, các học viên có cơ hội tiếp cận với các khóa học thiết yếu, chất lượng cao, chi phí phải chăngng

 • Toán 11 - CB

  KHÓA HỌC TOÁN 11 CƠ BẢN

  Giảng viên: Cô Vũ Thị Liễu – Thạc sĩ Đại học Bách Khoa Hà Nội

  Mục tiêu

  - Củng cố kiến thức cơ bản cho học sinh.

  - Giúp các em vận dụng kiến thức vào việc giải thành thạo các bài toán ở sách giáo khoa. Tiến tới giải được các bài toán dạng nâng cao.

  - Phát triển năng lực trừu tượng hoá, khái quát hoá trong học toán.

  - Phát triển khả năng diễn đạt của học sinh.

  Thời lượng

  - 60 buổi (35 buổi đại + 25 buổi hình)

  - 90 phút/ buổi

  - 2 buổi/ tuần

  Giáo trình

  - Sách giáo khoa

  - Sách bài tập

  - Tài liệu nội bộ

  Thông tin liên hệ

  Đăng ký hoặc đăng nhập tại: www.rockit.vn

  Rockit Online: info@rockit.vn (email) hoặc +04 3756 3838 (điện thoại)

  Hotline: 0967.19.38.38

  Chương trình học

   

  Tuần

  Đại số

  Hình học

  1

  Chương I: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

   

  §1. Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác cơ bản

       

  Chương I: phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

   

  §1. Phép tịnh tiến, phép đối xứng trục

   

  2

  §2. Một số phương trình lượng giác thường gặp

  §2. Phép đối xứng tâm, phép quay

  3

  §3. Luyện tập giải phương trình lượng giác (1)

  §3. Phép dời hình và hai hình bằng nhau

  4

  §4. Luyện tập giải phương trình lượng giác (2)

  §4. Phép vị tự, phép đồng dạng

   

  5

  §5. Luyện tập giải phương trình lượng giác (3)

  §5. Bài tập ôn tập chương I

  6

  §6. Luyện tập giải phương trình lượng giác (4)

  Chương II. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

   

  7

  §7. Luyện tập giải phương trình lượng giác (5)

  Kiểm tra số 1

  §1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng

   

  8

  §8. Thảo luận ( giải bài kiểm tra, một số bài tập thảo luận, nhận xét đánh giá học sinh, một số điều lưu ý của chương I)

  §2. Tìm giao tuyến và giao điểm (1)

   

  9

   

  §3. Tìm giao tuyến và giao điểm (2)

   

  9

  Chương II. Tổ hợp – Xác suất

   

  §1. Quy tắc đếm, hoán vị

   

   §4. Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song

  10

  §2. Chỉnh hợp – Tổ hợp

   

  §5. Đường thẳng và mặt phẳng song song

   

  11

  §3. Bài tập luyện tập tổ hợp, chỉnh hợp

  §6. Hai mặt phẳng song song, phép chiếu song song.

   

  12

  §4. Nhị thức Niu-Tơn

  §7. Bài tập tìm thiết diện (1)

   

  13

  §5. Bài tập luyện tập nhị thức Niu - Tơn

  §8. Bài tập tìm thiết diện (2)

   

  14

  §6. Phép thử và biến cố, xác suất của biến cố

    §9. Bài tập tổng hợp ôn tập chương II(1)

   

  15

  §7. Ôn tập xác suất (1)

      

   §10. Bài tập tổng hợp ôn tập chương II(2)

  16

  §8. Ôn tập xác suất (2)

   

  §11. Bài tập tổng hợp ôn tập chương II(3)

  17

  §9. Bài tập ôn tập chương II

   

  §12. Bài tập tổng hợp ôn tập chương II(4)

  Kiểm tra 1

  18

  Chương III. Dãy số - Cấp số cộng và cộng và cấp số nhân

  §1. Phương pháp quy nạp toán học và dãy số

   

  §13. Thảo luận ( giải bài kiểm tra, một số bài tập thảo luận, nhận xét đánh giá học sinh, một số điều lưu ý của chương II)