Rockit Online là mạng học trực tuyến tương tác đầu tiên tại Việt Nam được phát triển bởi công ty TNHH Giải Pháp Giáo Dục Sáng Tạo từ tháng 7/2013. Đến với Rockit, các học viên có cơ hội tiếp cận với các khóa học thiết yếu, chất lượng cao, chi phí phải chăngng

 • Toán 6 - CB

  TOÁN HỌC 6 – CƠ BẢN

   

  Giảng viên

  Cô Vương Thu Hiền – Cử nhân sư phạm Toán học – Đại học sư phạm Hà Nội

  Nội dung và mục tiêu khóa học

  Nội dung: Kiến thức trong chương trình Toán 6

  Mục tiêu: Khóa học Toán 6 – cơ bản được thiết kế cho các học sinh lớp 6 nhằm củng cố và khắc sâu những kiến thức trong chương trình Toán 6 theo chuẩn của Bộ giáo dục. Học sinh nắm được các dạng bài tập và cách giải của từng dạng. Ngoài ra  khóa học còn cung cấp cho em các kĩ năng để giải toán nhanh cũng như một số kiến thức Toán học thực tế trong cuộc sống và ngày càng yêu thích môn học hơn.

  Thời lượng

  • 56 buổi, 2 buổi/ tuần
  • 1.5 tiếng/ buổi

  Giáo trình

  • Sách giáo khoa Toán 6 – Bộ GD - ĐT
  • Tài liệu của Rockit (có tham khảo những cuốn sách bổ trợ Toán 6 hay)

  Thông tin liên hệ

  Đăng ký hoặc đăng nhập tại: www.rockit.vn

  Rockit Online: info@rockit.vn

  Phone: 04 3756 3838

  Hotline: 096 719 3838

  Chương trình học

  I/ Số học

  Buổi học

  Tên bài dạy

  1

  Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên

  Bài 1; 4: Tập hợp. Phần tử  của tập hợp. Tập hợp con

  2

  Bài 2; 3: Tập hợp số tự nhiên. Ghi số tự nhiên.

  3

  Bài 5; 6: Phép cộng, phép nhân, phép trừ và phép chia

  4

  Bài 7; 8; 9: Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân và chia hai lũy thừa cùng cơ số. Thứ tự thực hiện các phép tính

  5

  Luyện tập

  6

  Bài 10; 11; 12: Tính chất chia hết của một tổng. Dấu hiệu chia hết cho 2; 3; 5 và 9.

  7

  Luyện tập

  8

  Bài 13; 14; 15: Ước và bội. Số nguyên tố, hợp số, phân tích một số ra thừa số nguyên tố.

  9

  Luyện tập

  10

  Bài 16; 17; 18: Ước chung, ƯCLN, bội chung, BCNN

  11

  Luyện tập

  12

  Ôn tập chương

  13

  Kiểm tra hết chương 1

  14

  Chương 2: Số nguyên

  Bài 1,2,3: Làm quen với số nguyên âm – Tập hợp các số nguyên – Thứ tự trong tập hợp số nguyên.

  15

  Luyện tập

  16

  Bài 4,5,6 : Cộng hai số nguyên: cùng dấu, khác dấu – tính chất của phép cộng các số nguyên

  17

  Luyện tập

  18

  Bài 7: Phép trừ hai số nguyên

  Bài 8: Qui tắc dấu ngoặc

  Bài 9: Qui tắc chuyển vế

  19

  Luyện tập

  20

  Ôn tập học kì 1

  21

  Ôn tập học kì 1 (tiếp)

  22

  Bài 10,11: Nhân hai số nguyên cùng dấu và khác dấu

  Bài 12: Tính chất của phép nhân số nguyên

  23

  Luyện tập

  24

  Bài 13: Bội và ước của số nguyên  + Ôn tập hết chương

  25

  Kiểm tra hết chương 2

  26

  Chương 3: Phân số

  Bài 1: Mở  rộng khái niệm phân số

  Bài 2: Phân số bằng nhau

  27

  Bài 3: tính chất cơ bản của phân số

  Bài 4: Rút gọn phân số

  28

  Luyện tập

  29

  Bài 5: Quy đồng mẫu số

  Bài 6: So sánh phân số

  30

  Luyện tập

  31

  Bài 7: phép cộng phân số

  Bài 8: Tính chất của phép cộng

  Bài 9: Phép trừ phân số

  32

  Luyện tập

  33

  Bài 10: Phép nhân phân số

  Bài 11: Tính chất của phép nhân

  Bài 12: Phép chia phân số.

  34

  Luyện tập

  35

  Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Số phần trăm.

  Bài 14: Tìm giá trị phân số của một số cho trước.

  36

  Luyện tập

  37

  Bài 15: Tìm một số biết giá trị phân số của nó.

  Bài 16: Tìm tỉ số của hai số

  38

  Luyện tập

  38

  Bài 17: Biểu đồ phần trăm + Ôn tập chương

  39

  Kiểm tra chương 3

  40

   

  Bài tập tổng hợp

  41

   

  Bài tập tổng hợp

  42

   

  Kiểm tra cuối năm (Hình + Số)

   

  II/ Hình học

  Buổi dạy

   

  Tên bài dạy

   

  1

  Chương 1: Đoạn thẳng

  Bài 1: Điểm – Đường thẳng

  Bài 2: Ba điểm thẳng hàng

  2

  Bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm

  Bài 4: Thực hành trồng cây thẳng hàng

  3

  Bài 5: Tia

  Bài 6: Đoạn thẳng

  Bài 7: Độ dài đoạn thẳng

  4

  Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB

  Bài 9: Vẽ đoạn thẳng khi biết độ dài

  Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng

  5

  Luyện tập

  6

  Kiểm tra chương 1

  7

  Chương 2: Góc

  Bài 1: Nửa mặt phẳng

  Bài 2: Góc

  8

  Bài 3: Số đo góc

  Bài 4: Khi nào thì góc xOy + yOz = xOz?

  9

  Luyện tập

  10

  Bài 5: Vẽ góc cho biết số đo

  Bài 6: Tia phân giác của góc

  11

  Luyện tập

  12

  Bài 7: Thực hành đo góc trên mặt đất + Luyện tập

  13

  Bài 8: Đường tròn

  Bài 9: Tam giác

  14

   

  Ôn tập chương 2