Rockit Online là mạng học trực tuyến tương tác đầu tiên tại Việt Nam được phát triển bởi công ty TNHH Giải Pháp Giáo Dục Sáng Tạo từ tháng 7/2013. Đến với Rockit, các học viên có cơ hội tiếp cận với các khóa học thiết yếu, chất lượng cao, chi phí phải chăngng

 • Toán 6 - NC

  TOÁN HỌC 6 – NÂNG CAO

  Giảng viên

  Cô Vương Thu Hiền – Cử nhân sư phạm Toán học  - Đại học sư phạm Hà Nội

  Nội dung và mục tiêu khóa học

  Mục tiêu

  • Hệ thống lại các dạng toán và các phương pháp giải toán
  • Tạo hứng thú và nâng cao trình độ, kỹ năng giải toán cho học sinh
  • Định hướng cho học sinh biết vận dụng kiến thức toán học vào thực tế

  Nội dung

  Khóa học giúp các học sinh khá giỏi hệ thống hóa kiến thức đã học thông qua các dạng bài tập cụ thể. Rèn luyện kỹ năng tư duy toán học và nâng cao trình độ giải toán có suy luận logic. Qua đó giúp học sinh thấy được mối liên hệ chặt chẽ giữa toán học và thực tế đời sống. Đồng thời phát huy hết năng lực, khả năng sáng tạo và khơi dậy niềm đam mê học môn toán của học sinh. Giúp cho học sinh thêm  vững tin vào năng lực bản thân để có thể đạt kết quả cao trong các kỳ thi tuyển học sinh giỏi các cấp.

  Thời lượng

  • 56 buổi, 2 buổi/ tuần
  • 1.5 tiếng/ buổi

  Giáo trình

  • Sách giáo khoa Toán 6 – Bộ GD - ĐT
  • Tài liệu của Rockit (có tham khảo những cuốn sách bổ trợ và nâng cao Toán 6 hay)

  Thông tin liên hệ

  Đăng ký hoặc đăng nhập tại: www.rockit.vn

  Rockit Online: info@rockit.vn (email)

  Phone: 04 3756 3838

  Hotline: 0967.19.38.38

  Chương trình học

  I/ Số học

  Buổi học

  Tên bài dạy

  1

  Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên

  Bài 1; 2; 3; 4: Tập hợp. Phần tử  của tập hợp. Tập hợp con. Tập hợp số tự nhiên. Ghi số tự nhiên.

  2

  Bài 5; 6: Phép cộng, phép nhân, phép trừ và phép chia

  3

  Chuyên đề 1: Sơ lược về tập hợp

  4

  Bài 7; 8; 9: Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân và chia hai lũy thừa cùng cơ số. Thứ tự thực hiện các phép tính

  5

  Chuyên đề 2: Các dãy số viết theo quy luật

  6

  Bài 10; 11; 12: Tính chất chia hết của một tổng. Dấu hiệu chia hết cho 2; 3; 5 và 9.

  7

  Chuyên đề 3: Dấu hiệu chia hết

  8

  Chuyên đề 4: Tìm chữ số tận cùng của một lũy thừa

  9

  Bài 13; 14; 15: Ước và bội. Số nguyên tố, hợp số, phân tích một số ra thừa số nguyên tố.

  10

  Chuyên đề 5: Số nguyên tố

  11

  Bài 16; 17; 18: Ước chung, ƯCLN, bội chung, BCNN

  12

  Chuyên để 5: ƯCLN - BCNN

  13

  Chuyên để 5 : ƯCLN – BCNN (tiếp)

  14

  Chuyên đề 6: Số chính phương

  15

  Kiểm tra chương 1

  16

  Chương 2: Số nguyên

  Bài 1,2,3: Làm quen với số nguyên âm – Tập hợp các số nguyên – Thứ tự trong tập hợp số nguyên.

  17

  Bài 4,5,6 : Cộng hai số nguyên: cùng dấu, khác dấu – tính chất của phép cộng các số nguyên

  18

  Bài 7: Phép trừ hai số nguyên

  Bài 8: Qui tắc dấu ngoặc

  Bài 9: Qui tắc chuyển vế

  19

  Chuyên đề 5: Các phép toán trên tập số nguyên

  20

  Chuyên đề 5: Các phép toán trên tập số nguyên (tiếp)

  21

  Ôn tập học kì 1

  22

  Bài 10,11: Nhân hai số nguyên cùng dấu và khác dấu

  Bài 12: Tính chất của phép nhân số nguyên

  Bài 13: Bội và ước của số nguyên 

  23

  Chuyên đề 5: Các phép toán trên tập số nguyên (tiếp)

  24

  Ôn tập chương 2

  25

  Kiểm tra chương 2

  26

  Chương 3: Phân số

  Bài 1: Mở  rộng khái niệm phân số

  Bài 2: Phân số bằng nhau

  Bài 3: tính chất cơ bản của phân số

  Bài 4: Rút gọn phân số

  27

  Bài 5: Quy đồng mẫu số

  Bài 6: So sánh phân số

  28

  Bài 7: phép cộng phân số

  Bài 8: Tính chất của phép cộng

  Bài 9: Phép trừ phân số

  29

  Bài 10: Phép nhân phân số

  Bài 11: Tính chất của phép nhân

  Bài 12: Phép chia phân số.

  30

  Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Số phần trăm.

  Bài 14: Tìm giá trị phân số của một số cho trước.

  31

  Bài 15: Tìm một số biết giá trị phân số của nó.

  Bài 16: Tìm tỉ số của hai số

  Bài 17: Biểu đồ phần trăm

  32

  Chuyên đề 6: Dãy các phân số viết theo quy luật.

  33

  Chuyên đề 7: Bất đẳng thức

  34

  Chuyên đề 7: Bất đẳng thức (tiếp)

  35

  Chuyên đề 8: Một số phương pháp giải toán số học.

  36

  Chuyên đề 8: Một số phương pháp giải toán số học. (tiếp)

  37

  Chuyên đề 9: Toán chuyển động

  38

  Chuyên đề 9: Toán chuyển động (tiếp)

  38

   

  Ôn tập chương 3

  39

   

  Kiểm tra chương 3

  40

   

  Bài tập tổng hợp

  41

   

  Bài tập tổng hợp

  42

   

  Kiểm tra cuối năm (Hình + Số)

   

  II/ Hình học

  Buổi dạy

   

  Tên bài dạy

   

  1

  Chương 1: Đoạn thẳng

  Bài 1: Điểm – Đường thẳng

  Bài 2: Ba điểm thẳng hàng

  Bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm

  Bài 4: Thực hành trồng cây thẳng hàng

  2

  Bài 5: Tia

  Bài 6: Đoạn thẳng

  Bài 7: Độ dài đoạn thẳng

  3

  Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB

  Bài 9: Vẽ đoạn thẳng khi biết độ dài

  Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng

  4

  Chuyên đề 1: Tính số điểm, số đường thẳng, số đoạn thẳng

  5

  Chuyên đề 1: Tính số điểm, số đường thẳng, số đoạn thẳng (tiếp)

  6

  Luyện tập

  7

  Kiểm tra chương 1

  8

  Chương 2: Góc

  Bài 1: Nửa mặt phẳng

  Bài 2: Góc

  Bài 3: Số đo góc

  Bài 4: Khi nào thì góc xOy + yOz = xOz?

  9

  Bài 5: Vẽ góc cho biết số đo

  Bài 6: Tia phân giác của góc

  Bài 7: Thực hành đo góc trên mặt đất

  10

  Bài 8: Đường tròn

  Bài 9: Tam giác

  11

  Chuyên đề: Tính số đo góc

  12

  Chuyên đề: Tính số đo góc (tiếp)

  13

  Ôn tập chương 2

  14

  Ôn tập cuối năm