Rockit Online là mạng học trực tuyến tương tác đầu tiên tại Việt Nam được phát triển bởi công ty TNHH Giải Pháp Giáo Dục Sáng Tạo từ tháng 7/2013. Đến với Rockit, các học viên có cơ hội tiếp cận với các khóa học thiết yếu, chất lượng cao, chi phí phải chăngng

 • Toán 7 - CB

  TOÁN HỌC 7 – CƠ BẢN

   

  Giảng viên

  Cô Vương Thu Hiền – Cử nhân sư phạm Toán học – Đại học sư phạm Hà Nội

  Nội dung và mục tiêu khóa học

  Nội dung: Kiến thức trong chương trình Toán 7

  Mục tiêu: Khóa học Toán 7 – cơ bản được thiết kế cho các học sinh lớp 6 nhằm củng cố và khắc sâu những kiến thức trong chương trình Toán 7 theo chuẩn của Bộ giáo dục. Học sinh nắm được các dạng bài tập và cách giải của từng dạng. Ngoài ra  khóa học còn cung cấp cho em các kĩ năng để giải toán nhanh cũng như một số kiến thức Toán học thực tế trong cuộc sống và ngày càng yêu thích môn học hơn.

  Thời lượng

  • 54 buổi, 2 buổi/ tuần
  • 1.5 tiếng/ buổi

  Giáo trình

  • Sách giáo khoa Toán 7 – Bộ GD - ĐT
  • Tài liệu của Rockit (có tham khảo những cuốn sách bổ trợ Toán 7 hay)

  Thông tin liên hệ

  Đăng ký hoặc đăng nhập tại: www.rockit.vn

  Rockit Online: info@rockit.vn (email)

  Phone: 04 3756 3838

  Hotline: 0967.19.38.38

  Chương trình học

  I/ ĐẠI SỐ

  Buổi

  Nội dung

  1

  Chương I: Số hữu tỉ - Số thực

  § 1. Tập hợp Q các số hữu tỉ.

  § 2. Cộng, trừ số hữu tỉ.

  § 3. Nhân, chia số hữu tỉ.

  2

  § 4. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng trừ nhân chia số thập phân.

  3

  § 5; § 6. Lũy thừa của một số hữu tỉ.

  4

  § 7. Tỉ lệ thức.

  § 8. Tính chất dãy tỉ số bằng nhau.

  5

   

  § 9. Số thập phân hữu hạn- Số thập phân vô hạn tuần hoàn.

  § 10. Làm tròn số.

  6

  § 11. Số vô tỉ - khái niệm về căn bậc hai.

  § 12. Số thực.

  7

  Ôn tập chương 1

  8

  Kiểm tra chương 1

  9

  Chương II: Hàm số và đồ thị

  § 1. Đại lượng về tỉ lệ thuận.

  § 2. Một số bài toán về tỉ lệ thuận.

  10

  § 3. Đại lượng tỉ lệ nghịch.

  § 4. Một số bài toán về tỉ lệ nghịch.

  11

  § 5. Hàm số.

  § 6. Mặt phẳng tọa độ.

  § 7. Đồ thị hàm số y = ax.

  12

  Ôn tập chương II.

  13

   

  Ôn tập học kì 1

  14

   

  Kiểm tra học kì 1

  15

   

  Chương III. Thống kê

  § 1. Thu thập số liệu thống kê, tần số.

  § 2. Bảng tần số các giá trị của dấu hiệu

  § 3. Biểu đồ

  § 4. Số trung bình cộng.

  16

  Ôn tập chương 3

  17

  Kiểm tra chương 3

  18

  Chương IV: Biểu thức đại số

  § 1. Khái niệm về biểu thức đại số.

  § 2. Giá trị của biểu thức đại số.

  19

  § 3. Đơn thức

  § 4. Đơn thức đồng dạng.

  20

  § 5. Đa thức.

  § 6. Cộng trừ đa thức.

  21

  § 7. Đa thức một biến.

  § 8. Cộng trừ đa thức một biến.

  22

  § 9. Nghiệm của đa thức một biến.

  23

  Ôn tập chương IV

  24

   

  Ôn tập chương IV (tiếp)

  25

   

  Ôn tập cuối năm

  26

   

  Kiểm tra cuối năm (Hình + Đại)

   

   

  II/ HÌNH HỌC

   

  Buổi

  Nội dung

  1

  Chương I: Đường thẳng vuông góc- Đường thẳng song song

  § 1. Hai góc đối đỉnh.

  § 2. Hai đường thẳng vuông góc.

  2

  § 3. Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng.

  § 4. Hai đường thẳng song song.

  3

  § 5. Tiên đề Ơ Clit về đường thẳng song song.

  § 6. Từ vuông góc đến song song.

  4

  § 7. Định lí.

  5

  Ôn tập chương 1

  6

  Kiểm tra chương 1

  7

   

  Chương II. Tam giác

  §1. Tổng ba góc của tam giác

  8

  §2. Hai tam giác bằng nhau

  §3. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác(c.c.c)

  9

  §4. Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác(c.g.c)

  10

  §5. Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác(g.c.g)

  11

  Luyện tập về ba trường hợp bằng nhau của tam giác

  12

  Ôn tập chương 2

  13

  Ôn tập học kì 1

  14

  §6. Tam giác cân

  15

  §7. Định lí Pi ta go

  16

  §8. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông.

  Thực hành ngoài trời.

  17

  Ôn tập chương II

  18

  Kiểm tra chương II

  19

  Chương III:Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác Các đường đồng qui của tam giác

  §1. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác.

  20

  §2.Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình ...

  21

  §3. Quan hệ giữa ba cạnh của tam giác. Bất đẳng thức trong tam giác.

  22

  §4. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác.

  23

  §5. Tính chất tia phân giác của một góc.

  §6. Tính chất ba đường phân giác của tam giác.

  24

  §7. Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng.

  §8. Tính chất ba đường trung trực của tam giác

  25

  §9. Tính chất ba đường cao của tam giác.

  26

        Ôn tập chương III.

  27

  Ôn tập chương 3 (tiếp)

  28

   

  Ôn tập cuối năm