Rockit Online là mạng học trực tuyến tương tác đầu tiên tại Việt Nam được phát triển bởi công ty TNHH Giải Pháp Giáo Dục Sáng Tạo từ tháng 7/2013. Đến với Rockit, các học viên có cơ hội tiếp cận với các khóa học thiết yếu, chất lượng cao, chi phí phải chăngng

 • Toán 7 - NC

  KHÓA HỌC

  TOÁN HỌC 7 – NÂNG CAO

   

  Giảng viên

   

  Cô Vương Thu Hiền – Cử nhân sư phạm Toán học – Đại học sư phạm Hà Nội

   

   

  Nội dung và mục tiêu khóa học

   

  Mục tiêu

  • Hệ thống lại các dạng toán và các phương pháp giải toán
  • Tạo hứng thú và nâng cao trình độ, kỹ năng giải toán cho học sinh
  • Định hướng cho học sinh biết vận dụng kiến thức toán học vào thực tế

  Nội dung

  Khóa học giúp các học sinh khá giỏi hệ thống hóa kiến thức đã học thông qua các dạng bài tập cụ thể. Rèn luyện kỹ năng tư duy toán học và nâng cao trình độ giải toán có suy luận logic. Qua đó giúp học sinh thấy được mối liên hệ chặt chẽ giữa toán học và thực tế đời sống. Đồng thời phát huy hết năng lực, khả năng sáng tạo và khơi dậy niềm đam mê học môn toán của học sinh. Giúp cho học sinh thêm  vững tin vào năng lực bản thân để có thể đạt kết quả cao trong các kỳ thi tuyển học sinh giỏi các cấp.

   

   

  Thời lượng

   

  • 56  buổi, 2 buổi/ tuần
  • 1.5 tiếng/ buổi

   

   

  Giáo trình

  • Sách giáo khoa Toán 7 – Bộ GD - ĐT
  • Tài liệu của Rockit (có tham khảo những cuốn sách bổ trợ và nâng cao Toán 7 hay)

   

   

  Thông tin liên hệ

  Đăng ký hoặc đăng nhập tại: www.rockit.vn

  Rockit Online: info@rockit.vn (email) hoặc 04 3756 3838

  Hotline: xxx

  Chương trình học

   

         I/ ĐẠI SỐ

   

  Buổi

  Nội dung

  1

  Chương I: Số hữu tỉ - Số thực

  § 1. Tập hợp Q các số hữu tỉ.

  § 2. Cộng, trừ số hữu tỉ.

  § 3. Nhân, chia số hữu tỉ.

  2

  Chuyên để 1: Thực hiện phép tính – dãy các số theo quy luật

  3

  § 4. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng trừ nhân chia số thập phân.

  4

  Chuyên đề 2: Các bài tập về giá trị tuyệt đối

  5

  § 5; § 6. Lũy thừa của một số hữu tỉ.

  6

  Chuyên đề 3: Lũy thừa

  7

   

  § 7. Tỉ lệ thức.

  § 8. Tính chất dãy tỉ số bằng nhau.

  8

  Chuyên đề 4: Tỉ lệ thức – dãy tỉ số bằng nhau

  9

  § 9. Số thập phân hữu hạn- Số thập phân vô hạn tuần hoàn.

  § 10. Làm tròn số.

  § 11. Số vô tỉ - khái niệm về căn bậc hai.

  § 12. Số thực.

  10

  Ôn tập chương 1

  11

  Kiểm tra chương 1

  12

  Chương II: Hàm số và đồ thị

  Chuyên đề 5: Tỉ lệ thuận – tỉ lệ nghịch

  13

  Chuyên đề 5: Tỉ lệ thuận – tỉ lệ nghịch (tiếp)

  14

  § 5. Hàm số.

  § 6. Mặt phẳng tọa độ.

  § 7. Đồ thị hàm số y = ax.

  15

  Ôn tập chương II.

  16

   

  Ôn tập học kì 1

  17

   

  Kiểm tra học kì 1

  18

  Chương III. Thống kê

  § 1. Thu thập số liệu thống kê, tần số.

  § 2. Bảng tần số các giá trị của dấu hiệu

  § 3. Biểu đồ

  § 4. Số trung bình cộng.

  19

  Ôn tập chương 3

  20

  Kiểm tra chương 3

  21

  Chương IV: Biểu thức đại số

  § 1. Khái niệm về biểu thức đại số.

  § 2. Giá trị của biểu thức đại số.

  § 3. Đơn thức

  § 4. Đơn thức đồng dạng.

  22

  § 5. Đa thức.

  § 6. Cộng trừ đa thức.

  23

  Chuyên đề 6: Đa thức

  24

  § 7. Đa thức một biến.

  § 8. Cộng trừ đa thức một biến.

  25

  Chuyên đề 7: Các bài toán về đa thức một biến

  26

  Ôn tập chương IV

  27

   

  Ôn tập cuối năm

  28

   

  Kiểm tra cuối năm (Hình + Đại)

   

   

   

  II/ HÌNH HỌC

   

  Buổi

  Nội dung

  1

  Chương I: Đường thẳng vuông góc - Đường thẳng song song

  § 1. Hai góc đối đỉnh.

  § 2. Hai đường thẳng vuông góc.

  § 3. Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng.

  2

  § 4. Hai đường thẳng song song.

  § 5. Tiên đề Ơ Clit về đường thẳng song song.

  § 6. Từ vuông góc đến song song.

  § 7. Định lí.

  3

  Chuyên đề 1: Đường thẳng vuông góc - Đường thẳng song song

  4

  Chuyên đề 2: Đường thẳng vuông góc - Đường thẳng song song (tiếp)

  5

  Kiểm tra chương 1

  6

  Chương II. Tam giác

  §1. Tổng ba góc của tam giác

  7

   

  §2. Hai tam giác bằng nhau

  §3. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác (c.c.c)

  8

  §4. Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác (c.g.c)

  9

  §5. Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác (g.c.g)

  10

  Chuyên đề 3: Các trường hợp bằng nhau của tam giác.

  11

  Chuyên đề 3: Các trường hợp bằng nhau của tam giác. (tiếp)

  12

  Ôn tập chương 2

  13

  Ôn tập học kì 1

  14

  §6. Tam giác cân

  §7. Định lí Pi ta go

  15

  §8. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông.

  Thực hành ngoài trời.

  16

  Ôn tập chương II

  17

  Kiểm tra chương II

  18

  Chương III: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác Các đường đồng qui của tam giác

  §1. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác.

  §2.Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình ...

  19

  §3. Quan hệ giữa ba cạnh của tam giác. Bất đẳng thức trong tam giác.

  20

  Chuyên đề 4: Góc và cạnh trong tam giác

  21

  §4. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác.

  22

  §5. Tính chất tia phân giác của một góc.

  §6. Tính chất ba đường phân giác của tam giác.

  23

  §7. Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng.

  §8. Tính chất ba đường trung trực của tam giác

  24

  §9. Tính chất ba đường cao của tam giác.

  25

  Chuyên đề 5: Các đường đồng quy của tam giác

  26

  Chuyên đề 5: Các đường đồng quy của tam giác (tiếp)

  27

  Ôn tập chương 3

  28

   

  Ôn tập cuối năm