Rockit Online là mạng học trực tuyến tương tác đầu tiên tại Việt Nam được phát triển bởi công ty TNHH Giải Pháp Giáo Dục Sáng Tạo từ tháng 7/2013. Đến với Rockit, các học viên có cơ hội tiếp cận với các khóa học thiết yếu, chất lượng cao, chi phí phải chăngng

 • Toán 8 - CB

  KHÓA HỌC

  TOÁN 8 CƠ BẢN

   

  Giáo viên: Phí Thị Ngọc Ánh – ĐHSP Hà Nội

  Mục tiêu khóa học

  • Củng cố kiến thức cơ bản cho học sinh.
  • Giúp các em vận dụng kiến thức vào việc giải thành thạo các bài toán ở sách giáo khoa. Tiến tới giải được các bài toán dạng nâng cao.
  • Phát triển năng lực trừu tượng hoá, khái quát hoá trong học toán.
  • Phát triển khả năng diễn đạt của học sinh.

   

  Nội dung

  Nội dung khóa học giúp học sinh hệ thống hóa kiến thức đã học, hoàn thiện kỹ năng giải bài tập. Thông qua ôn tập giảng viên bổ khuyết cho những phát hiện thiếu sót về kiến thức, kỹ năng về suy luận toán học thiếu căn cứ logic hoặc chưa hợp lý. Nhờ đó tạo cho từng học sinh vững tin vào năng lực bản thân có thể đạt kết quả tốt trong các kỳ kiểm tra và thi tốt nghiệp.

   

  Thời lượng

  • 2 buổi/ 1 tuần
  • 90 phút/ 1 buổi

   

  Giáo trình

  • Sách giáo khoa
  • Sách bài tập
  • Tài liệu nội bộ

   

  Thông tin lien hệ

  Đăng ký hoặc đăng nhập tại: www.rockit.vn

  Rockit Online: info@rockit.vn (email) hoặc 04 3756 3838

  Hotline: xxx

   

   

   

  Chương trình học

   

  Tuần

  Đại số

  Hình học

   

  1

  Chương I: Phép nhân và phép chia các đa thức:

  Bài 1. Nhân đơn thức với đa thức

  Bài 2. Nhân đa thức với đa thức

  Chương I: Tứ giác

   

  Bài 1. Tứ giác

  Bài 2. Hình thang

  Bài 3. Hình thang cân

   

  2

  Bài 3, 4, 5: Những hằng đẳng thức đáng nhớ

  Bài 4. Đường trung bình của tam giác, hình thang

  §5. Dựng hình bằng thức và compa. Dựng hình thang

   

  3

  Bài 6, 7: PTĐTTNT bằng phương pháp đặt nhân tử chung, dùng HĐT.

  Bài 6. Đối xứng trục

  Mục 2 và mục 3: Chỉ yêu cầu học sinh nhận biết được đối với một hình cụ thể có đối xứng qua trục không. Không yêu cầu phải giải thích, chứng minh.

  Bài 7. Hình bình hành

   

  4

  Bài 8,9. PTĐTTNT bằng phương pháp nhóm các hạng tử, phối hợp nhiều phương pháp

  PTĐTTNT bằng phương pháp nhóm các hạng tử

  Bài 8. Đối xứng tâm

  Bài 9. Hình chữ nhật

  Mục 3: Không dạy.

   

  5

  Ôn tập

  Kiểm tra số 1

  Ôn tập

  Kiểm tra số 1

   

  6

  Bài 10. Chia đơn thức cho đơn thức

  Bài 11. Chia đa thức cho đơn thức

   

  Bài 10. Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước

  Bài 11. Hình thoi

  Bài 12. Hình vuông

   

  7

  Bài 12. Chia đa thức một biến đã sắp xếp

   

  Ôn tập chương I

   

  8

   Ôn tập chương I

  Ôn tập chương I

   

  9

  Ôn tập

  Kiểm tra số 2

  Ôn tập

  Kiểm tra số 2

   

  10

  Chương II: Phân thức đại số

  Bài 1. Phân thức đại số

  Bài 2. Tính chất cơ bản của phân thức

  Chương II: Đa giác-Diện tích của đa giác

  Bài 1. Đa giác. Đa giác đều

  Bài 2. Diện tích hình chữ nhật

   

   

  11

  Bài 3. Rút gọn phân thức

  Bài 4. Quy đồng mẫu thức của  nhiều phân thức

  Bài 2. Diện tích hình chữ nhật (tiếp)

  Bài 3. Diện tích tam giác

   

  12

  Luyện tập

   

   

  13

  Bài 5. Phép cộng các phân thức đại số

  Bài 6. Phép trừ các phân thức đại số

  Bài 4. Diện tích hình thang

  Bài 5. Diện tích hình thoi

  Bài 6. Diện tích đa giác

   

  14

  Bài 7. Phép nhân các phân thức đại số

  Bài 8. Phép chia các phân thức đại số

  Bài 9. Biến đổi các biểu thức hữu tỷ

  Ôn tập chương II

   

  15

  Ôn tập chương II

  Ôn tập

  Kiểm tra số 3

   

  16

  Ôn tập

  Kiểm tra số 3

  Ôn tập học kì I

   

  17

  Ôn tập học kì I

  Ôn tập học kì I

   

  18

  Ôn tập học kì I

  Chương III: Tam giác đồng dạng

  Bài 1. Định lý TaLet trong tam giác

  Bài 2. Định lý đảo và hệ quả của định lý Talet

   

  19

  Chương III: Phương trình bậc nhất một ẩn

  Bài 1. Mở đầu về phương trình

  Bài 2. Phương trình bậc nhất và cách giải

  Bài 3. Phương trình đưa được về dạng ax+b=0

  Bài 3. Tính chất đường phân giác của tam giác

   

   

  20

  Bài 3. Phương trình đưa được về dạng ax+b=0 (tiếp)

  Bài 4. Phương trình tích

  Luyện tập

   

  21

  Luyện tập

  Bài 4. Khái niệm hai tam giác đồng dạng

  Bài 5. Trường hợp đồng dạng thứ nhất

  Bài 6. Trường hợp đồng dạng thứ hai

   

  22

  Bài 5. Phương trình chứa ẩn ở mẫu thức

   

  Luyện tập

   

  23

  Bài 6, 7. Giải bài toán bằng cách lập phương trình

  Bài 7. Trường hợp đồng dạng thứ ba

  Bài 8. Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

  Mục 2, 3: Hình c và hình d, giáo viên tự chọn độ dài các cạnh sao cho kết quả khai căn là số tự nhiên

   

   

   

  Bài 9. Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng

   

  24

  Ôn tập chương III

  Ôn tập chương III

  Bài tập 57: Không yêu cầu học sinh làm.

   

  25

  Ôn tập

  Kiểm tra số 4

  Ôn tập

  Kiểm tra số 4

   

  26

  Chương IV: Bất phương trình bậc nhất một ẩn

  Bài 1. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

  Bài 2. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân

  Bài 3. Bất phương trình một ẩn

  Chương IV: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều

  Bài 1,2. Hình hộp chữ nhật

  Bài 3. Thể tích của hình hộp chữ nhật

   

   

   

  27

  Bài 4. Bất phương trình bậc nhất một ẩn

  Bài 5. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

  Bài 4. Hình lăng trụ đứng

  Bài 5. Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng

  Bài 6. Thể tích của hình lăng trụ đứng

   

  28

  Ôn tập chương IV

  Bài 7. Hình chóp đều và hình chóp cụt đều

  Bài 8. Diện tích xung quanh của hình chóp đều

  Bài 9. Thể tích của hình chóp đều

   

  29

  Ôn tập

  Kiểm tra số 5

  Ôn tập chương IV

  30

  Ôn tập cuối năm

  Ôn tập

  Kiểm tra số 5

  31

  Ôn tập cuối năm

  Ôn tập cuối năm