Rockit Online là mạng học trực tuyến tương tác đầu tiên tại Việt Nam được phát triển bởi công ty TNHH Giải Pháp Giáo Dục Sáng Tạo từ tháng 7/2013. Đến với Rockit, các học viên có cơ hội tiếp cận với các khóa học thiết yếu, chất lượng cao, chi phí phải chăngng

 • Toán 8 - NC

  KHÓA HỌC TOÁN 8 NÂNG CAO
  Giảng viên
  Cô Phí Thị Ngọc Ánh – ĐHSP Hà Nội
  Mục tiêu
  •    Hệ thống lại các dạng toán và các phương pháp giải toán
  •    Tạo hứng thú và nâng cao trình độ, kỹ năng giải toán cho học sinh
  •    Định hướng cho học sinh biết vận dụng kiến thức toán học vào thực tế
  Nội dung
  Khóa học giúp các học sinh khá giỏi hệ thống hóa kiến thức đã học thông qua các dạng bài tập cụ thể. Rèn luyện kỹ năng tư duy toán học và nâng cao trình độ giải toán có suy luận logic. Qua đó giúp học sinh thấy được mối liên hệ chặt chẽ giữa toán học và thực tế đời sống. Đồng thời phát huy hết năng lực, khả năng sáng tạo và khơi dậy niềm đam mê học môn toán của học sinh. Giúp cho học sinh thêm  vững tin vào năng lực bản thân để có thể đạt kết quả cao trong các kỳ thi tuyển học sinh giỏi các cấp.
  Thời lượng
  •    90 phút / 1 buổi
  •    2 buổi / 1 tuần
  Giáo trình
  •    Sách giáo khoa, sách bài tập
  •    Sách bổ trợ và nâng cao phát triển Toán 8, …
  •    Tài liệu nội bộ của Rockit

  Thông tin liên hệ
  Đăng ký hoặc đăng nhập tại: www.rockit.vn
  Rockit Online: info@rockit.vn (email) hoặc 04 3756 3838
  Hotline: xxx
  ------------------------------------------------------


  Chương trình học
  Tuần    Đại số    Hình học
  1    CĐ1. Phân tích đa thức thành nhân tử
  Dạng 1. Tách một hạng tử thành nhiều hạng tử
  Dạng 2. Thêm, bớt cùng một hạng tử.    CĐ 1. Bổ đề hình thang và chùm đường thẳng đồng quy
  2    Dạng 3. Đặt ẩn phụ
  Dạng 4. Phương pháp hệ số bất định    CĐ 1. Bổ đề hình thang và chùm đường thẳng đồng quy (tiếp)
  3    Ôn tập
  Kiểm tra số 1    Ôn tập
  Kiểm tra số 1
  4    CĐ 2. Hoán vị, tổ hợp    CĐ2. Dựng hình bằng thước và compa
  5    CĐ 3. Lũy thừa bậc n của một nhị thức    CĐ3. Đối xứng trục

  6    CĐ4. Các bài toán về sự chia hết của số nguyên
  Dạng 1: Chứng minh quan hệ chia hết
  Dạng 2: Tìm số dư của một phép chia    CĐ3. Đối xứng trục (tiếp)

  7    Dạng 3: Tìm điều kiện để xảy ra quan hệ chia hết
  Dạng 4: Tồn tại hay không tồn tại sự chia hết    CĐ4. Sử dụng công thức tính diện tích để thiết lập quan hệ độ dài của các đoạn thẳng
  8    Ôn tập
  Kiểm tra số 2     CĐ4. Sử dụng công thức tính diện tích để thiết lập quan hệ độ dài của các đoạn thẳng (Tiếp)
  9    CĐ 5. Số chính phương    Ôn tập
  Kiểm tra số 2
  10    CĐ 6. Chữ số tận cùng    CĐ6. Các bài toán về định lý talet
  11    CĐ 7. Đồng dư    CĐ6. Các bài toán về định lý talet
  (Tiếp)
  12    CĐ 8. Tính chia hết đối với đa thức
  Dạng 1: Tìm dư của phép chia mà không thực hiện phép chia
  Dạng 2. Lược đồ  HORNƠ
  Dạng 3. Chứng minh một đa thức chia hết cho một đa thức khác    Ôn tập
  Kiểm tra số 3
  13    Ôn tập
  Kiểm tra số 3    CĐ7. Các bài toán sử dụng định lí talet và tính chất đường phân giác

  14    CĐ 9. Các bài toán về biểu thức hữu tỉ
  Dạng 1. Tìm điều kiện của biến
  Dạng 2: Các biểu thức có tính quy luật    CĐ7. Các bài toán sử dụng định lí talet và tính chất đường phân giác (Tiếp)

  15    Dạng 3: Rút gọn; tính giá trị biểu thức thoả mãn điều kiện của biến
  Dạng 4: Chứng minh đẳng thức thoả mãn điều kiện của biến    Ôn tập
  Kiểm tra số 4
  16    CĐ 10. Phương trình bậc cao    Ôn tập học kì I
  17    Ôn tập học kì I     Ôn tập học kì I
  18    Ôn tập
  Kiểm tra số 4    CĐ8. Các bài toán về tam giác đồng dạng

  19    CĐ11. Tìm GTLN, GTNN của một biểu thức
  Dạng 1: Tam thức bậc hai
  Dạng 2: Đa thức có dấu giá trị tuyệt đối
  Dạng 3: Đa thức bậc cao    CĐ8. Các bài toán về tam giác đồng dạng (tiếp)
  20    Dạng 4. Phân thức có tử là hằng số, mẫu là tam thức bậc hai
  Dạng 5. Phân thức có mẫu là bình phương của một nhị thức
  Dạng 6. Các phân thức có dạng khác    Ôn tập
  Kiểm tra số 5
  21    Dạng 7. Tìm GTNN, GTLN của một biểu thức biết quan hệ giữa các biến    
      Ôn tập
  Kiểm tra số 6    
  22    CĐ 12. Phương trình nghiệm nguyên
  Dạng 1. Phương pháp đưa về dạng tổng
  Dạng 2. Phương pháp cực hạn
      
      Dạng 3. Sử dụng tính chất chia hết
  Dạng 4. Sử dụng bất đẳng thức    
  23    Dạng 5. Sử dụng phương pháp lựa chọn
  Dạng 6. Phương pháp lùi vô hạn (xuống thang)    
      Ôn tập
  Kiểm tra số 7    
  24    CĐ13.  Chứng minh bất đẳng thức
  Dạng 1. Dùng định nghĩa
  Dạng 2. Dùng phép biến đổi tương đương     
      Dạng 3. Dùng bất đẳng thức quen thuộc
  Dạng 4. Dùng tính chất của tỷ số    

  25    Dạng 5. Dùng bất đẳng thức trong tam giác
  Dạng 6. Phương pháp làm trội    
      Ôn tập
  Kiểm tra số 8    
  26    Ôn tập học kì II    Ôn tập học kì II
  32    
  Ôn tập cuối năm