Rockit Online là mạng học trực tuyến tương tác đầu tiên tại Việt Nam được phát triển bởi công ty TNHH Giải Pháp Giáo Dục Sáng Tạo từ tháng 7/2013. Đến với Rockit, các học viên có cơ hội tiếp cận với các khóa học thiết yếu, chất lượng cao, chi phí phải chăngng

 • Toán 9 - CB

  KHÓA HỌC

  TOÁN 9 CƠ BẢN

   

  Giảng viên: Phí Thị Ngọc Ánh – ĐHSP Hà Nội

  Mục tiêu

  • Củng cố kiến thức cơ bản cho học sinh.
  • Giúp các em vận dụng kiến thức vào việc giải thành thạo các bài toán ở sách giáo khoa. Tiến tới giải được các bài toán dạng nâng cao.
  • Phát triển năng lực trừu tượng hoá, khái quát hoá trong học toán.
  • Phát triển khả năng diễn đạt của học sinh.

   

  Nội dung

  Nội dung khóa học giúp học sinh hệ thống hóa kiến thức đã học, hoàn thiện kỹ năng giải bài tập. Thông qua ôn tập giảng viên bổ khuyết cho những phát hiện thiếu sót về kiến thức, kỹ năng về suy luận toán học thiếu căn cứ logic hoặc chưa hợp lý. Nhờ đó tạo cho từng học sinh vững tin vào năng lực bản thân có thể đạt kết quả tốt trong các kỳ kiểm tra và thi tốt nghiệp.

   

  Thời lượng

  • 90 phút/ 1buổi
  • 2 buổi/ 1tuần

   

  Giáo trình

  • Sách giáo khoa
  • Sách bài tập
  • Tài liệu nội bộ

   

  Thông tin liên hệ

  Đăng ký hoặc đăng nhập tại: www.rockit.vn

  Rockit Online: info@rockit.vn (email) hoặc 04 3756 3838

  Hotline: xxx

   

   

   

   

   

  Chương trình học

   

  Tuần

  Đại số

  Hình học

  1

  Chương I: Căn bậc hai. Căn bậc ba

  §1. Căn bậc hai

  §2. Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức                      

  Chương I: Hệ thức lượng trong tam giác vuông

  §1. Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

  §2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn

  §3. Bảng lượng giác. Không dạy

  2

  §3. Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

  §4. Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

  §5. Bảng căn bậc hai. Không dạy

  §4. Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

  §5. Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn

  3

  §6, 7. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

  Ôn tập chương I

  4

  §8. Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

  §9. Căn bậc ba

  Ôn tập

  Kiểm tra số 1

  5

  Ôn tập

  Kiểm tra số 1

  Chương II: Đường tròn

  §1. Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn

  §2. Đường kính và dây của đường tròn

  6

  Chương II. Hàm số bậc nhất

  §1. Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

  §2. Hàm số bậc nhất

  §3. Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0)

  §3. Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây

   

  7

  §4. Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

   

  §4. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

  8

  §5. Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0)

  Ví dụ 2 (trang 58):  Không dạy

  Bài tập 28b (trang 58); Bài 31 (trang 59): Không yêu cầu học sinh làm

  §5. Các dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn

  §6. Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau

  9

  Ôn tập

  Kiểm tra số 2

  Ôn tập

  Kiểm tra số 2

  10

  Chương III: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

  §1. Phương trình bậc nhất hai ẩn

  §2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.

  Kết luận của bài tập 2 (trang 25) đưa vào cuối trang 10, không yêu cầu HS chứng minh và được sử dụng để làm các bài tập khác.

  §7,8. Vị trí tương đối của hai đường tròn

  11

  §3. Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

  §4. Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số

  Ôn tập chương II

  12

  Ôn tập học kì I

  Ôn tập học kì I

  13

  Ôn tập học kì I

  Ôn tập học kì I

  14

  §5,6. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

  Chương III:

  §1. Góc ở tâm. Số đo cung.

  §2. Liên hệ giữa cung và dây

  §3. Góc nội tiếp

  15

  Ôn tập chương III (với sự trợ giúp của máy tính cầm tay Casio, Vinacal...)

  §4. Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung

  §5. Góc có đỉnh ở bên trong hay bên ngoài đường tròn

  §6. Cung chứa góc

  Bài toán quỹ tích ”cung chứa góc” (trang 84, 85):

  Thực hiện ?1 và ?2. Trong ?2 không yêu cầu chứng minh mục a, b và công nhận kết luận c.

  16

  Ôn tập

  Kiểm tra số 3

  §7. Tứ giác nội tiếp

  Định lí đảo (trang 88):

  Không yêu cầu chứng minh định lí đảo.

  17

  Chương IV: Hàm số y = ax2 (a≠0). Phương trình bậc hai một ẩn

  §1. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0)

  §2. Đồ thị của hàm số y = ax2 (a ≠ 0)

  §8. Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp

  §9. Độ dài đường tròn

  Công thức tính độ dài đường tròn (trang 92):

  Thay ?1 bằng một bài toán áp dụng công thức tính độ dài đường tròn

  §10. Diện tích hình tròn. Luyện tập

  18

  §3. Phương trình bậc hai một ẩn

  Ví dụ 2 (trang 41):

  Giải: Chuyển vế -3 và đổi dấu của nó, ta được:  suy ra  hoặc  (viết tắt là ).

  Vậy phương trình có hai nghiệm: .

  (Được viết tắt ).

  §4. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

  Ôn tập

  Kiểm tra số 3

  19

  §5. Công thức nghiệm thu gọn

  §6. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

  Ôn tập chương III (với sự trợ giúp của máy tính cầm tay Casio, Vinacal...)

  20

  Ôn tập

  Kiểm tra số 4

  Chương IV: Hình trụ. Hình nón. Hình cầu

  §1. Hình trụ- Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ

  21

  §7. Phương trình quy về phương trình bậc hai

  §8. Giải bài toán bằng cách lập phương trình

  §2. Hình nón-Hình nón cụt - Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt

  22

  Ôn tập chương IV (với sự trợ giúp của máy tính cầm tay Casio, Vinacal...)

  §3. Hình cầu

  §4. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu

  23

  Ôn tập chương IV

  Ôn tập chương IV

  24

  Ôn tập cuối năm

  Ôn tập cuối năm

  25

  Ôn tập cuối năm

  Ôn tập cuối năm

  26

  Ôn tập cuối năm

  Ôn tập cuối năm

  27

  Ôn tập

  Kiểm tra số 5

  Ôn tập

  Kiểm tra số 4