Chính sách bảo mật

Chính sách này xây dựng về quá trình thu thập và phổ biến thông tin. Những gì có thể được thu thập về bạn khi bạn sử dụng các dịch vụ của Rockit Online có sẵn, cách sử dụng thông tin này, cách bạn có thể kiểm soát cách sử dụng thông tin của mình và biện pháp phòng ngừa nào đối với việc truy cập trái phép hoặc sử dụng thông tin của bạn được giải thích và xây dựng tại đây.

Các dịch vụ có thể được cung cấp trong nhiều phương tiện và thiết bị hiện được biết đến hoặc sau đây được phát triển bao gồm cả ứng dụng di động và bao gồm nhưng không giới hạn tin tức, công cụ tham khảo và ứng dụng, chương trình được tài trợ, nội dung cá nhân, giáo dục y tế, công cụ truyền thông và thảo luận.

Do đó, bạn có trách nhiệm đọc chính sách bảo mật của Rockit Online. Rockit Online không chịu trách nhiệm cho các trang web khác. Thay vào đó, Rockit Online chỉ trả lời cho chính sách của Rockit Online.

Thay đổi chính sách bảo mật

Đối với bất kỳ thay đổi đáng kể nào trong chính sách, Rockit Online sẽ thực hiện các bước để thông báo cho bạn kịp thời. Đối với những thay đổi nhỏ, Rockit Online có thể hoặc không thể thông báo cho bạn. Tuy nhiên, khi các thay đổi có thể ảnh hưởng đáng kể đến cách Rockit Online xử lý thông tin cá nhân, Rockit Online sẽ không áp dụng các thay đổi mà không cho bạn lựa chọn.

Thông tin được cung cấp trên Rockit Online được tạo ra giúp bạn bổ sung thêm thông tin, không thay thế lời khuyên của bác sĩ. Bất kỳ ai trên 18 tuổi đều có thể sử dụng thông tin của Rockit Online trừ khi nó có vấn đề sức khỏe rất nghiêm trọng.

Thông tin Rockit Online thu thập

Trong phần này, Rockit Online thảo luận về các loại thông tin khác nhau mà Rockit Online có thể thu thập về bạn và quy trình thu thập đi kèm với nó.

1. Từ khách truy cập chưa đăng ký

Bạn phải đăng ký để truy cập tất cả các dịch vụ. Tuy nhiên, bạn có thể truy cập vào một số khu vực hạn chế nhất định mà không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân và nhận dạng nào. Thông tin Rockit Online nhận được ở đây không được truy ngược lại cho một cá nhân và không được sử dụng riêng để nhận dạng bất kỳ ai.

2. Từ khách truy cập đã đăng ký

Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin nhận dạng như tên, địa chỉ email, mã zip và thông tin chuyên môn khác. Bạn cũng sẽ có lựa chọn liên quan đến các bản tin và thông tin khác mà bạn có thể muốn nhận. Nếu bạn được yêu cầu cung cấp thêm thông tin để có thêm quyền truy cập hoặc nếu Rockit Online muốn sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân về bạn, Rockit Online tuân thủ Chính sách bảo mật nghiêm ngặt. Rockit Online có trách nhiệm giải thích cách Rockit Online dự định sử dụng nó và Rockit Online sẽ cần có sự đồng ý của bạn.

3. Từ các nguồn bên ngoài

Rockit Online có quyền thu thập thông tin bổ sung về người dùng đã đăng ký từ các nguồn của bên thứ ba để hỗ trợ thêm cho Rockit Online trong các dịch vụ của mình. Rockit Online sẽ sử dụng thông tin đó để xác minh và cập nhật thông tin đăng ký và xác nhận trạng thái cấp phép.

Thông tin khác

Bình luận: Khi bạn gửi bình luận của mình, Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *. Thông tin được đăng được coi là thông tin công khai và có thể được Rockit Online và các bên thứ ba sử dụng.

Biểu mẫu và Email bổ sung: Rockit Online cũng có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin nếu bạn muốn có được các dịch vụ bổ sung hoặc giải quyết các vấn đề liên quan khác.

Nghiên cứu thị trường: Là người dùng đã đăng ký, bạn có thể được mời tham gia vào cuộc khảo sát nghiên cứu thị trường được tài trợ hoặc không được tài trợ thông qua thư mời qua email, cửa sổ bật lên tại chỗ hoặc các phương tiện khác. Cuộc khảo sát có thể được thực hiện bởi một trong các công ty của Rockit Online hoặc cơ sở nghiên cứu thị trường của bên thứ ba. Nếu bạn chọn tham gia, hãy trả lời các câu hỏi khảo sát. Sau đó, bạn có thể được yêu cầu cung cấp thêm thông tin nhận dạng cá nhân.

Sử dụng nội dung: Nội dung được xuất bản bởi trang web của Rockit Online không thể được sửa đổi hoặc xóa bởi người đọc hoặc người dùng. Tuy nhiên, Rockit Online hoan nghênh đề xuất của bạn về bất kỳ thay đổi nào qua thư hoặc nhận xét bên dưới bất kỳ bài viết nào.

Google Analytics: Hiện tại Rockit Online đang sử dụng Google Analytics để phân tích đối tượng của trang web và cải thiện nội dung của Rockit Online. Không có thông tin cá nhân được thu thập từ Google Analytics. Để biết thêm thông tin về chính sách quyền riêng tư liên quan đến Google Analytics, vui lòng truy cập tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=vi
Sử dụng cookie và đèn hiệu web

Rockit Online thu thập thông tin không thể nhận dạng cá nhân thông qua cookie. Đây chỉ là một tệp dữ liệu nhỏ mà trình duyệt của bạn cho phép Rockit Online đặt trên ổ cứng của bạn để Rockit Online có thể liên kết bạn với thiết bị bạn có.

Rockit Online chỉ định cookie cho:

Theo dõi việc sử dụng trên các Trang web và Dịch vụ Chuyên nghiệp

Giúp Rockit Online tự động tạo quảng cáo và nội dung cho người dùng

Đánh giá các trang web và dịch vụ chuyên nghiệp mà bạn truy cập

Nếu bạn đã đăng ký, Rockit Online có thể quyết định liên kết thông tin đăng ký của bạn với cookie của Rockit Online. Bước này cho phép Rockit Online cung cấp nội dung tùy chỉnh hơn, bao gồm quảng cáo và tăng cường cá nhân hóa và chức năng của các dịch vụ.

Như đã nêu dưới đây, khi bạn tải xuống và cài đặt bất kỳ ứng dụng di động nào của Rockit Online vào thiết bị của bạn, Rockit Online sẽ chỉ định một số ngẫu nhiên cho cài đặt của bạn. Điều này tương tự như một cookie.

Hầu hết các phần mềm trình duyệt có thể được thiết lập để từ chối tất cả các cookie. Nếu trình duyệt của bạn được đặt thành từ chối, các trang web được bật cookie sẽ không nhận ra bạn khi bạn quay lại trang web của Rockit Online. Điều quan trọng cần lưu ý là một số chức năng trang web có thể bị mất.

Tham khảo phần trợ giúp của trình duyệt của bạn để truy cập các tùy chọn.

Rockit Online có thể sử dụng đèn hiệu web và cookie để phục vụ bạn quảng cáo được nhắm mục tiêu khi bạn truy cập các trang web khác do Rockit Online sở hữu và điều hành. Rockit Online cũng có thể sử dụng đèn hiệu web để theo dõi email. Đèn hiệu web là các tệp hình ảnh đồ họa nhỏ, được nhúng trong trang web thông báo cho máy chủ gia đình (có thể thuộc về trang web lưu trữ, nhà quảng cáo mạng hoặc một số bên thứ ba khác) trên cơ sở không thể nhận dạng cá nhân. Điều này cũng có thể dẫn đến một cookie.

Hợp đồng của Rockit Online với các bên thứ ba có đèn hiệu web có thể được đặt trên các trang web của Rockit Online để hỗ trợ Rockit Online nhắm mục tiêu quảng cáo không được sở hữu và điều hành bởi những người ở phía Rockit Online. Các đèn hiệu web này đặt cookie để cho phép các bên thứ ba thu thập thông tin không thể nhận dạng cá nhân về bạn. Các bên thứ ba đã đồng ý không sử dụng thông tin cá nhân hoặc thông tin cá nhân. Một lần nữa, nếu trình duyệt của bạn được đặt để từ chối cookie, thông tin không thể nhận dạng cá nhân này sẽ không được gửi.

Với việc bán quảng cáo, Rockit Online có thể cho phép bên thứ ba đặt cookie trên trình duyệt của bạn để cho phép các nhà quảng cáo nhận ra trình duyệt của bạn trên cơ sở không thể nhận dạng cá nhân. Một lần nữa, các thủ tục tương tự áp dụng.

Rockit Online không kiểm soát việc sử dụng cookie hoặc đèn hiệu web của bên thứ ba hoặc cách họ quản lý thông tin không thể nhận dạng cá nhân. Tuy nhiên, Rockit Online yêu cầu các nhà tài trợ, nhà quảng cáo và Máy chủ quảng cáo. Họ đã được ủy quyền để thu thập thông tin cookie hoặc đèn hiệu web thông qua các dịch vụ. Họ đã đồng ý không thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào. Hơn nữa, họ cũng đã đồng ý không liên kết bất kỳ cookie hoặc đèn hiệu web phi cá nhân nào.

Một số Máy chủ quảng cáo và các công ty bên thứ ba cho phép bạn ngăn họ thu thập dữ liệu hoặc phục vụ quảng cáo thông qua việc sử dụng cookie của họ. Bạn có thể chọn cho nó. Bạn cũng có thể làm điều này cho Cookies cho một số Máy chủ quảng cáo và các công ty phân tích bằng cách truy cập trang web từ chối cổng vào Sáng kiến ​​Quảng cáo Mạng . Trụ sở chính của trang này cũng sẽ cho phép bạn xem lại các chính sách quyền riêng tư.

Quyền riêng tư của trẻ em

Rockit Online cam kết bảo vệ trẻ em. Trang web và Dịch vụ Chuyên nghiệp chỉ dành cho người lớn trên 15 tuổi.

Thông tin sử dụng và công bố thông tin

Thông tin nhận dạng cá nhân mà bạn cung cấp sẽ được sử dụng để cung cấp các dịch vụ bạn yêu cầu hoặc ủy quyền. Thông tin do bạn cung cấp (id email, địa chỉ email và nội dung email) sẽ không được chia sẻ. Điều này được thực hiện để bảo vệ danh tính của bạn.

Dữ liệu của bạn sẽ được ghi lại và lưu trên cơ sở dữ liệu của Rockit Online và nó sẽ được Rockit Online sử dụng hoặc Rockit Online cũng có thể chia sẻ thông tin nhận dạng cá nhân với các bên thứ ba.

Bạn có thể tự do đọc bài viết của Rockit Online, nhưng bạn không thể sử dụng lại nội dung của Rockit Online trong mọi trường hợp. Nội dung được xuất bản bởi trang web của Rockit Online không thể được sửa đổi hoặc xóa bởi người đọc hoặc người dùng. Tuy nhiên, Rockit Online hoan nghênh đề xuất của bạn về bất kỳ thay đổi nào qua thư hoặc nhận xét bên dưới bất kỳ bài viết nào.

Dữ liệu tổng hợp

Rockit Online tạo dữ liệu tổng hợp về người dùng để phát triển và cải tiến sản phẩm và phân tích thị trường. Rockit Online có thể cung cấp thông tin về người dùng dưới dạng tổng hợp cho bên thứ ba. Thông tin được thực hiện một cách chuyên nghiệp, trong tâm trí của bạn mọi lúc. Chẳng hạn, Rockit Online có thể cho khách hàng biết tỷ lệ người dùng đã đăng ký của trang web cư trú ở một khu vực địa lý cụ thể hoặc chuyên về một khu vực lâm sàng cụ thể, hoặc bao nhiêu phần trăm người tham gia khảo sát nghiên cứu thị trường đã chọn một câu trả lời cụ thể cho câu hỏi khảo sát.

Khi thông tin tổng hợp được cung cấp cho bên thứ ba, nó được gộp chung với các hồ sơ cá nhân khác. Chúng bị tước bỏ mọi dữ liệu có thể được sử dụng để nhận dạng bạn. Bất kỳ bên thứ ba nào nhận được thông tin tổng hợp phải đồng ý với quy trình này.

Tiếp thị và quảng cáo

Rockit Online có thể nhắm mục tiêu quảng cáo và tiếp thị dựa trên thông tin bạn cung cấp khi đăng ký. Chẳng hạn, một người dùng mà Rockit Online biết là bác sĩ tim mạch có thể được phục vụ các quảng cáo liên quan đến tim mạch trên cả trang web của Rockit Online và các trang web của bên thứ ba. Rockit Online phục vụ những quảng cáo này bằng việc sử dụng cookie và đèn hiệu web. Ngoài ra, Rockit Online có thể nhắm mục tiêu theo địa lý quảng cáo đến người dùng đã đăng ký và chưa đăng ký dựa trên địa chỉ IP.

Rockit Online cũng có thể cá nhân hóa các dịch vụ và quảng cáo mà người dùng đã đăng ký nhìn thấy dựa trên sở thích cá nhân.

Các bên t£hứ ba

Rockit Online cũng có thể chia sẻ thông tin nhận dạng cá nhân với các bên thứ ba như được mô tả dưới đây.

Các công ty khác: Khi bạn tương tác với một trong những công ty này, chính sách bảo mật chuyên biệt có thể được áp dụng và sẽ được trình bày cho bạn tại thời điểm đó.

Các công ty và những người làm việc cho Rockit Online: Nếu bạn là một chuyên gia chăm sóc sức khỏe, Rockit Online có thể yêu cầu bên thứ ba xác thực tình trạng cấp phép của bạn và các thông tin liên quan khác. Rockit Online yêu cầu tất cả các công ty tuân thủ các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư này. Điều này được thực hiện để bảo vệ danh tính của bạn và để hạn chế quyền truy cập của họ.

Nghiên cứu thị trường: Thỉnh thoảng, Rockit Online có thể mời bạn tham gia vào các cuộc khảo sát nghiên cứu thị trường được tài trợ hoặc không được tài trợ như được mô tả ở trên. Nếu bạn chọn tham gia vào một cuộc khảo sát do một công ty nghiên cứu thị trường bên thứ ba quản lý, công ty này có thể xác định bạn. Tuy nhiên, Rockit Online yêu cầu các công ty này phê duyệt các chính sách bảo vệ bạn.

Yêu cầu pháp lý: Rockit Online chỉ tiết lộ tài khoản và thông tin cá nhân khác khi (1) phải tuân thủ các yêu cầu pháp lý hợp lệ như luật pháp, quy định, lệnh khám xét, trát đòi hầu tòa hoặc lệnh của tòa án; hoặc (2) khi hợp lý để đối phó với mối đe dọa. Trong trường hợp điều không may xảy ra, Rockit Online sẽ cố gắng thông báo cho bạn trừ khi làm như vậy sẽ vi phạm luật pháp, lệnh của tòa án hoặc chỉ thị của chính phủ.

Sự đồng ý: Rockit Online luôn nhận được sự đồng ý của bạn, đặc biệt là trong việc tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân cho bên thứ ba.

Google Analytics: Hiện tại Rockit Online đang sử dụng Google Analytics để phân tích đối tượng của trang web và cải thiện nội dung của Rockit Online. Không có thông tin cá nhân được thu thập từ Google Analytics. Để biết thêm thông tin về chính sách quyền riêng tư liên quan đến Google Analytics, vui lòng truy cập tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=vi

Nếu Rockit Online phát hiện ra rằng bên thứ ba vô tình tiết lộ thông tin cá nhân về bất kỳ người dùng nào của Rockit Online, Rockit Online sẽ có hành động ngay lập tức vì sự an toàn và phòng ngừa của bạn.

Bảo mật thông tin

Tôn trọng các yêu cầu pháp lý: Rockit Online tuân thủ và tôn trọng các yêu cầu pháp lý, bao gồm cả những yêu cầu liên quan đến quyền riêng tư thông tin y tế và cá nhân.

Chính sách chung

Rockit Online đã thực hiện các chính sách công nghệ và bảo mật, quy tắc và các biện pháp khác để bảo vệ dữ liệu cá nhân. Điều này là để đảm bảo và tôn trọng tính bảo mật của bạn. Rockit Online sử dụng các phương pháp bảo mật để xác định danh tính của người dùng đã đăng ký, để có thể thực thi các quyền và hạn chế phù hợp. Xác minh đáng tin cậy danh tính người dùng được gọi là xác thực. Rockit Online sử dụng cả mật khẩu và tên người dùng cho việc này. Người dùng chủ yếu chịu trách nhiệm duy trì mật khẩu.

Nhân viên

Nhân viên được yêu cầu giữ kín thông tin của bạn. Chỉ có nhân viên được ủy quyền mới được phép truy cập thông tin y tế. Mọi người đều có nghĩa vụ tuân thủ điều này để tránh chấm dứt và hành động pháp lý.

Truy cập thông tin và lựa chọn

Rockit Online có được và thông tin chính xác về bạn. Đối với các lỗi, bạn có thể chỉnh sửa hồ sơ cá nhân của bạn bất cứ lúc nào. Yêu cầu xóa hồ sơ của bạn có thể dẫn đến việc bạn xóa, nhưng Rockit Online có thể giữ một số thông tin nhân khẩu học cho mục đích cải tiến sản phẩm. Bạn có thể liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng và yêu cầu những thay đổi bạn thấy cần thiết.

Câu hỏi hoặc mối quan tâm riêng tư

Đối với các câu hỏi hoặc thắc mắc về quyền riêng tư về trang web hoặc dịch vụ của Rockit Online, vui lòng sử dụng biểu mẫu Liên hệ với Rockit Online.

Bản quyền © 2019 https://rockit.vn – Đánh giá của bạn, Bảo lưu mọi quyền. Đánh giá của bạn là dành cho mục đích thông tin và không nên được xem là lời khuyên y tế, chẩn đoán hoặc khuyến nghị điều trị.

Rockit
Logo