Tag: Dịch vụ xe ba gác chở hàng thuê
SaveSavedRemoved 0
Mẫu biên bản xác nhận bàn giao đúng pháp lý, cập nhật chính xác nhất

Mẫu biên bản xác nhận bàn giao đúng pháp lý, cập nhật chính xác nhất

Trong cuộc sống hay công việc thì hẳn sẽ có lúc bạn cần bàn giao tài sản hoặc hàng hóa, giấy tờ… cho người khác. Để đảm bảo tính xác thực của quá trình giao nhận thì ta sẽ phải làm một biên bản xác nhận cụ thể. Theo Odleasing thì biên bản này sẽ giúp cho cả hai bên có những ràng buộc rõ ràng hơn trong quyền lợi và ...